Български лекарски съюз (БЛС) ще си сътрудничи с Европейския съюз на медицинските специалисти (UEMS). По този начин продължаващото медицинско обучение на лекарите в страната ще бъде стандарт за качество както на територията на България, така и в Европа. Официалното подписване на договора между двете страни стана по време на международна конференция за продължаващото медицинско обучение (ПМО), състояла се днес в столицата. 

 

Договорът създава предпоставки за акредитиране и сертифициране на всички научни изяви на територията на Република България. Чрез продължителното медицинско образование ще се набират кредитни точки, чрез които лекарите у нас ще защитят своето кредитиране и сертифициране не само в ЕС, а и по света. Това заяви пред журналисти д-р Венцислав Грозев, председател на БЛС, след като положи своя подпис под документа. Той уточни, че тепърва от БЛС ще решават за начина на издаване на сертификатите на медиците и регулация качеството на обучението. 


 

„Това сътрудничество е от изключително значение за медицинската общност в България, тъй като е предпоставка за високо качество на здравната услуга, което гарантира здравна сигурност на българските пациенти. Поздравявам БЛС за начинанието и независимо, че все още не сме открили законодателни решения за механизмите по които ще се реализира продължаващото обучение, сме готови за предложения и конструктивен диалог със съсловната организация“, коментира д-р Даниела Дариткова, председател на парламентарната комисия по здравеопазване, която бе сред официалните гости на конференцията. 


„Български лекарски съюз е добре дошъл в нашата организация. Акредитацията и продължаващото медицинско образование трябва да се формализират, което е многостепенен процес“, каза д-р Ромуалд Крайевски, президент на Европейския съюз на медицинските специалисти. Той и неговите колеги от UEMS изказаха своите специални благодарности към проф. Николай Габровски от УМБАЛСМ "Пирогов", който бе един от основните организатори на програмата на международната конференция. Преди близо 10 години той създава Puls.bg, като първоначалната идея на сайта е той да бъде място, в което лекари от различни специалности комуникират помежду си и споделят различни медицински материали, с което прави първи стъпки в продължаващото медицинско образование. 


Български лекарски съюз ще настоява за законодателни промени, с които продължаващото медицинско образование у нас да стане задължително. Тази стъпка ще допринесе за развитието на българското лекарско съсловие. Това стана ясно от думите на д-р Юлиян Йорданов, председател на Акредитационния съвет на БЛС. Той изнесе доклад за това защо продължаващото медицинско обучение е достъпна и ефективна форма на усъвършенстване знанията на медицинските специалисти след тяхното завършване. Д-р Йорданов уточни, че Български лекарски съюз няма намерение да налага санкции, ако лекари не успеят да съберат нужните кредити, а по-скоро да допринесе за въвеждане на стимули за онези, които имат желание да продължат да учат. „Доста години ние работим за продължаващото медицинско обучение у нас. Има какво още да свършим, но е важно да отбележим, че организацията на този процес е комплексна“, сподели той. 


„Обществото очаква от лекарите да бъдат на висота и да осигуряват качествени услуги“, каза от своя страна д-р Галинка Павлова, заместник-председател на БЛС, която изнесе доклад на тема „Мотивационни механизми“. Според нея, продължаващото медицинско обучение у нас е предпоставка за повишаване качеството на здравеопазването, но докато е доброволно, специалистите нямат достатъчно стимули, за да се включат. И уточни, че именно стимулите трябва да дойдат от работодателите и отговорните институции, защото все още много лекари имат ограничени финансови възможности и се налага да работят на две места, за да се издържат. „Липсата на нормативни документи, недостатъчното финансиране на системата, създава предпоставка за неучастие на медицинските специалисти в продължаващото медицинско обучение… Добрата медицина и добре подготвените специалисти струват скъпо. Не трябват санкции, а бонуси за лекарите и за в бъдеще 9,6% от БВП за сектор здравеопазване“, посочи д-р Павлова. 

 


Продължаващото медицинско обучение в Европейския съюз може да стане в рамките на няколко месеца, по кредитна система (различна за всяка държава). Много важно е хармонизирането му във всички страни, за да има свободно движение на студенти по медицина, специалисти и пациенти в ЕС. Това може да стане чрез различни механизми – регулация, национално законодателство, както и нормативни документи на европейско ниво, каза д-р Бернар Маийе, ковчежник на Европейския съюз на медицинските специалисти. Той разясни на присъстващите основните идеит на организацията за квалификацията на медицинските специалисти. И даде пример с Директивата за признаване на европейската квалификация, ревизирана от 2005 г., чийто основен критерий е продължаващото медицинско обучение

NEWS_MORE_BOX


Резултатите от скорошно проучване, проведено в Европейския съюз показват, че до 2020 г. броят на медицинските специалисти в Европа ще намалее с 1 милион, каза проф. Василиос Папалоис, генерален секретар на Европейския съюз на медицинските специалисти. Той бе категоричен, че всички страни от ЕС имат общи предизвикателства, за които трябва заедно да намерят решение. „Ние имаме нужда от европейска система за продължаващо обучение или продължаващо професионално развитие, което зависи от нашето тясно сътрудничество“, допълни той. И наблегна на това, че в наши дни пациените настояват за по-пряк достъп на медицинските услуги до дома им. „Сътрудничеството не е лукс, то е нашето бъдеще, ако искаме да оцелеем в Европа“, заключи проф. Папалоис. 


Продължаващото медицинско обучение може да се извърши по всяко време след дипломирането на специалистите, наред със специализацията им или след нея. To може да се осъществи под формата на различни курсове, индивидуално обучение, програми за професионална квалификация и онлайн програми, позволяващи дистанционно обучение, семинари, конференции и други. Всяко едно от тях носи определен брой точки, като изискването за българските специалисти е да съберат общо 150 кредита за срок от три години. При изпълнение на норматива се издава удостоверение за акредитация (сертификат) съобразно европейската практика. У нас Български лекарски съюз е съсловната организация, която регулира самия процес и следи за качеството на ПМО. 


„Ако попитате лекарите в която и да е страна кой е основния им проблем в практиката, те ще отговорят едно и също – бюрокрацията. Тя трябва да се ограничи и директивата за медицински специализации също подкрепя това… Участието във висококачествено ПМО е достатъчно, няма нужда от излишна бюрокрация“, каза д-р Ромуалд Крайевски. Той разясни по-подробно какво представлява продължаващото медицинско обучение давайки пример с практиката в различни страни, като уточни, че на някои места то е доброволно, а на други - задължително. Така в Норвегия лекарите сами си го организират, докато в Германия е задължително и ръководството на болницата може да прекрати договора на онези, които не са събрали всички кредити. „Знаем много добре, че има проблем с човешкия ресурс навсякъде по света, но най-доброто решение е условията на труд на лекарите да бъдат хармонизирани и подобрени“, обясни той.