Българският лекарски съюз сезира компетентните органи поради опита за незаконно използване на средствата на здравноосигурените лица от страна на ръководството на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) . 

 

БЛС постави въпроса за обсъждане от висшите държавни инстанции - Прокуратурата на Република България, Държавна агенция „Национална сигурност“ и Агенцията за държавна финансова инспекция. 


 

Основната причина са незаконосъобразни действия от страна на ръководството на НЗОК по прилагане на Закона за бюджета на НЗОК и Закона за здравното осигуряване, съобщават от БЛС. 

 

БЛС подчертава, че парите на НЗОК не са собственост на Надзорния съвет или на управителя на касата, за да бъдат разпределяни еднолично и под натиск. 

 

Съсловната организация продължава да настоява незабавно да бъдат предоставени разчети за разпределението на средствата по лечебни заведения до края на годината, които да бъдат обсъдени между Надзорния съвет на НЗОК и УС на БЛС на публична, открита среща, излъчвана онлайн в реално време. 

 

Сезирането се случи след отправяне на проект-предложение за извършване на допълнително заплащане на изпълнителите на първична и специализирана извънболнична помощ и болнична медицинска помощ на извършената и отчетена дейност по сключените договори с НЗОК за периода от 1-ви януари до 30-ти септември, 2021 г. 

 

Предложението на БЛС е средствата за финансиране да са формират от неизразходвания остатък, предназначен за разходи за здравноосигурителни плащания за същите първични и специализирани болнични и извънболнични медицински грижи. 

 

Проектът постановява средствата за извънболничната помощ да се определят след установяване на национално ниво и очаквано изпълнение на бюджета на НЗОК за 2021 г. 

 

Методиката е за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК и изпълнители на медицинска и дентална помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, причинена от Covid-19. 

 

В официално писмо до председателя на НЗОК д-р Александър Златанов Българският лекарски съюз заяви, че очаква дати за преговори между Надзорния съвет на НЗОК и Управителния съвет на БЛС. 

 

Поради засиления обществен интерес и желанието за прозрачност на договорния процес, БЛС настоява преговорите да бъдат публични и да бъдат излъчвани в реално време. 

 

На експертно ниво вече бяха проведени срещи между НЗОК и БЛС, на които бяха обсъдени потенциалните възможности. 

 

Сред директори на лечебни заведения ръководството НЗОК е разпространило твърдението, че БЛС отказва да подпише Анекс към НРД 2020-2022, свързан с изплащането на 100% на месечните бюджети на лечебните заведения.

В тази връзка БЛС категорично заяви, че НЕ е запознат с разчетите и изчисленията, свързани с предложението на НЗОК

 

До Съсловната организация е изпратено писмо, в което в един ред е посочено, че всяка болница, в която 10% от леглата ѝ, определени за Covid пациенти, са заети, ще получи пълните си бюджети за септември, октомври и ноември месец

 

Съгласно това предложение всяка болница, с определени 10 легла за лечение на Covid пациенти, която е приела дори един пациент, ще получи пълния си бюджет без да е необходимо да работи и да отчита дейност от този момент нататък. 

 

Българският лекарски съюз би подкрепил очертаващата се към края на годината икономия от 110 млн. лв в болнична помощ да бъде предварително разпределена по месечните бюджети и изплатена на 100% на лечебните заведения. 

 

Тe предлагат още същият подход да бъде приложен и спрямо изпълнителите от първичната и специализираната медицинска помощ, където очертаващите се икономии са: за ПИМП – 17 млн. лв, за СИМП – 27 млн. лв. 

 

Българският лекарски съюз изпълнява и ще продължава да изпълнява законовите си функции за законосъобразното разпределяне и разходване на тези средства, заявяват от организацията.