Българският лекарски съюз (БЛС) организира кампания в помощ на лекарите, които търсят работа и лечебните заведения, които набират медици. Вече са публикувани обяви на две болници. 

 

На специално разработена секция на сайта на БЛС под надслов: “Кариери” ежедневно ще се публикува информация за свободните работни места за лекари в страната.


 

Всички лечебни заведения, медицински центрове, Общини от цялата страна, РЗИ и други, могат да подават обявите си за вакантни места към централата на Българския лекарски съюз, а информацията ще се публикува безплатно на сайта на БЛС.

 

За целта е необходимо лечебните заведения да изпратят имейл на: pr@blsbg.com с попълнена бланка, съдържаща информация за вакантното място, изискванията към кандидата и условията на работа и др.

 

Бланката съдържа информация относно завършеното медицинско образование, членството в БЛС, уменията за работа в екип и други допълнителни компетенции, които се изискват от кандидатстващия за работа. 

 

Трябва да се съдържа информация дали лечебното заведение предлага трудов или граждански договор, дали работата е на пълен работен ден и/или на смени по график, какъв е размерът на заплащането и др.

 

Публикувани на едно място всички обяви ще бъдат от полза за търсещите работа лекари, които бързо могат да намерят необходимата им информация, смятат от Българския лекарски съюз.

 

Обявите ще се публикуват за срок от един месец. След неговото изтичане, ако обявата все още е актуална и трябва да бъде подновена е необходимо лечебните заведения да позвънят на тел: 0898 48 35 97 или да пишат на имейл: pr@blsbg.com.

 

Към момента една болница вече търси лекари специалисти и специализанти по анестезиология и реанимация, лекар специалист по клинична лаборатория, лекари специализанти по хирургия. 

 

Друго лечебно заведение търси лекари специалисти в сферите на хирургията, акушерството и гинекологията, вътрешните болести, клиничната лаборатория, рентгенологията, анестезиологията и реанимацията.

 

Съсловната организация на лекарите в България е второто в световен мащаб професионално сдружение на медици. Задачата на организацията още от самото ѝ създаване е да защитава интересите на лекарското съсловие и да му сътрудничи. Постепенно нейната роля и функции се разширяват и тя прераства във важен фактор за организиране на медицинската помощ в страната.