Заповедта, с която министърът на здравеопазването д-р Петър Москов отне правата на патолога от КОЦ - Пловдив д-р Петко Маслев, е издадена незаконно. Това казват от Българския лекарски съюз (БЛС) в свое становище и призовават за незабавното оттегляне на заповедта.
 
Припомняме, че здравният министър издаде заповед, с която отнема правата на д-р Маслев за практикуване на лекарската професия на територията на България за срок от две години, след разследване на „Господари на ефира“, според което в КОЦ – Пловдив се извършват ненужни и медицински необосновани операции на пациенти
 
Според съсловната организация актът на министъра не е съобразен нито с процедурата по извършване на проверки от Изпълнителна агенция „Медицински одит“, опоменати в Закона за здравето, нито с императивните постулати на административно санкционното производство, съгласно Закона за административните нарушения и наказания. 
 
Проблемът е, че без да е налице нито едно влязло в сила наказание за виновно извършено нарушение от страна на д-р Маслев, същият е санкциониран за повторност, аргументират се от БЛС.
 
„Това е сторено в противовес на конкретната дефиниция на понятието повторност в т. 5 от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето, според която „повторно е нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.” 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Оказва се, че е наложена най-тежката принудителна мярка, отнето е конституционното право на труд, на упражняване на професия, на едно лице, чието предполагаемо деяние не е установено по предвидения ред“, се казва в становището на лекарите.  
 
И още – липсата на административно наказателно производство за установяване на съответното деяние и определянето дали то е нарушение, е лишило д-р Маслев от правото на защита, по смисъла на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи
 
От БЛС напомнят, че за подобни нарушения страната ни е осъждана многократно от Европейския съд по правата на човека. 
 
„За пореден път отбелязваме, че подобно поведение всява неоправдан страх в обществото, петни медицинската професия и вреди на системата на здравеопазване. Вредите са както за настоящите ни колеги и настоящите им пациенти, така и за тези след тях“, коментират още от Лекарския съюз.