С писмо до Националната здравноосигурителна каса, Лекарският съюз отново поиска отлагане на преговорите със здравната институция по Националния рамков договор. Съсловната организация настоява за временно прекратяване на експертните срещи между двете страни, изразявайки несъгласие със заложените промени в клиничните пътеки. 


От здравната каса от своя страна смятат, че прекратяването или отлагането на преговорите не е механизъм за уточняване на несъгласие между две договарящи се страни. „В този контекст считаме, че именно в хода на едни разумни и консенсусни преговори бихме могли да дефинираме и изясним всеки един спорен момент“, смятат от НЗОК. Според здравната институция отлагането или прекратяването на срещите на работните групи ще доведе до забавяне на договорния процес и невъзможност за приключване и подписване на НРД 2011 г. за медицинските дейности в срок, което ще създаде отново напрежение сред лекарското съсловие.


НЗОК очаква проява на разум и предоставяне на предложенията за промени на Приложение № 18 от Националния рамков договор, отнасящ се до клиничните пътеки, изготвени от експерти на лекарската съсловна организация, както и възстановяване на преговорите във възможно най-кратък срок.