Българският лекарски съюз (БЛС) предлага от 1 май 2022 г. белите рецепти да се изписват само в електронна форма, съобразно функционалностите на Националната здравноинформационна система. 

 

Това стана ясно от официалното писмено становище на БЛС относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. 


 

БЛС заявява, че винаги е защитавал идеята за изграждането и внедряването на НЗИС в страната, включително и в степен на пълна електронизация. 

 

В същото време е отчитал необходимостта това да се извършва с голяма прецизност откъм всички детайли на обществените отношения в българското здравеопазване. Българският лекарски съюз настоява настоящият нормативно установен процес относно предписването на лекарствени продукти да не бъде променян.

 

“С оглед развитието на здравеопазването в електронна среда и в случай на запазване на хибридната система на предписване на лекарствени продукти – на хартия и електронно, предлагаме при получаване на хартиена рецепта от магистър-фармацевт в съответната аптека, като част от процеса по изпълнение на рецептата да бъде нейното архивиране в аптеката и след това въвеждане на отпусканите предписани лекарствени продукти в досието на пациента в НЗИС”.

 

От една страна, по този начин се гарантира пълнота на НЗИС, а от друга – ще се гарантира проследимост и лекарят ще знае какви лекарства са отпускани на пациента в миналото, разясняват от лекарското съсловие.

 

В случай, че бъдат пренебрегнати съображенията, посочени в становищата на Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, организации и асоциации, отделни членове на съсловните организации, против въвеждането на електронното предписание като единствен начин за предписване на лекарствени продукти, БЛС предлага и друг вариант.

 

“Механизъм, който да гарантира, че при извършена проверка срещу всеки един от отпуснатите лекарствени продукти по складовата наличност на съответната аптека съответстват електронни предписания, предвиждащи отпускането именно на същите по вид и количество лекарствени продукти”.

 

Официалното писмено становище е изпратено до проф. Асена Сербезова, в качеството ѝ на министър на здравеопазването и до д-р Антон Тонев, в качеството му на председател на Комисията по здравеопазването в парламента.