Надзорният съвет на здравната каса и Българският лекарски съюз се разбраха за разпределянето на неусвоените средства за извънболнична помощ до края на годината. 

 

Това стана по време на преговори между двете страни.


 

15 млн. лв. са неусвоените средства до края на година при общопрактикуващите лекари и 22 млн. лв. - при специалистите. 

 

„Разпределянето на средствата до края на 2021 г. ще става чрез комплексен подход, който отчита и миналата, и бъдещата дейност. По този начин ще обезпечим важни здравни политики“, обясни заместник-министърът на здравеопазването и председател на Надзорния съвет на НЗОК д-р Александър Златанов.

„Идеята е от една страна да се стимулира провеждането на имунизации и прегледи на пациенти както с коронавирусна инфекция, така и с хронични заболявания, а от друга - да се поощрява провеждането и на други имунизации и профилактични прегледи“, посочи д-р Златанов. 

 

Новите правила ще засегнат периода от месец септември до месец декември 2021 г.

 

БЛС отправи проект-предложение за извършване на допълнително заплащане на изпълнителите на първична и специализирана извънболнична помощ и болнична медицинска помощ.

 

Българският лекарски съюз сезира компетентните органи.  Основната причина бяха незаконосъобразни действия отстрана на ръководството на НЗОК по прилагане на Закона за бюджета на НЗОК и Закона за здравното осигуряване, смятат от БЛС. 

 

Тогава БЛС подчертава, че парите на НЗОК не са собственост на Надзорния съвет или на управителя на касата, за да бъдат разпределяни едностранно и под натиск. 

 

Предложението на БЛС е средствата за финансиране да са формират от неизразходвания остатък, предназначен за разходи за здравноосигурителни плащания за същите първични и специализирани болнични и извънболнични медицински грижи. 

 

Проектът постановява средствата за извънболничната помощ да се определят след установяване на национално ниво и очаквано изпълнение на бюджета на НЗОК за 2021 г.

 

Това бе поводът за създалото се напрежение в последните седмици. 

 

Все пак, двете страни седнаха на масата на преговорите, обсъдиха и изработиха Методика за средствата, които към края на годината ще останат неизразходвани от бюджета на НЗОК и са предназначени за здравноосигурителни плащания.

 

Методиката е за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК и изпълнители на медицинска и дентална помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка, причинена от Covid-19.