Българският лекарски съюз договори средно 30% увеличение на цените за дейности в Първичната извънболнична медицинска помощ (30%) и Специализираната извънболнична медицинска помощ (31%). Промените влизат в сила със задна дата от 1 януари 2022 г.

 

В болнична помощ Български лекарски съюз постигна поставената цел от средно увеличение на цените за дейности в размер на 25%. Новите цени влизат в сила от 1 май 2022 г. За оставащите месеци до края на годината болниците ще получат и увеличени бюджети - приблизително с 25%.


 

В първичната помощ съществено е увеличението както на профилактични прегледи, така и за диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти. Повишени са и цените за капитационни плащания при общопрактикуващите лекари.

 

В увеличението за специализирана помощ са включени първични и вторични прегледи, медицинска експертиза, профилактични прегледи, диспансерно наблюдение на хронично болни пациенти, прегледи по майчино и детско здравеопазване.

 

В медико-диагностичната дейност е налице чувствителен ръст на броя на изследванията (обемите). Целта е да се покрият нуждите на пациентите и да им се даде възможност да се възползват от по-голям брой изследвания, обяснява Лекарският съюз.

 

“За първи път извънболничната помощ беше изведена като приоритет и беше договорен толкова сериозен ръст на цените”, заявяват лекарите.

 

Промените се случиха след три месеца обсъждания по параметрите на Анекса към Националния рамков договор 2020-2022 г., който се подписва на 29 април 2022 г. в Министерството на здравеопазването от Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз. 

 

Припомняме, че в Анекса за заложени и промени в Колективния трудов договор, който бе подписан още в средата на месец април 2022 г. Те се изразяват в 25% увеличение на финансовите средства по клиничните пътеки. 

 

За да може всяка болница да получи увеличението, тя трябва да осигурява заплата средно 2000 лв. за лекар, 1500 - за медицинска сестра и 910 - за санитар.

 

Болниците, които не успяват да постигнат този размер на заплатите за своите лекари, ще получават 15% увеличение.

 

Колективният трудов договор регламентира увеличение на основните възнаграждения в сектора. Заплатите на лекарите да бъдат повишени с 800 лв., на професионалистите по здравни грижи – с 550 лв., а на останалите медицински работници – с 200 лв.