Нивата на тютюнопушене стават все по-тревожни, а сред най-засегнатите са младите хора у нас, като между 46,7% и 50,4% от тях употребяват тютюневи изделия. Това показват последни данни, събрани с помощта на представителни проучвания на Екзакта Рисърч Груп.

 

Освен традиционните цигари, засилваща се роля за популяризирането на тютюневите изделия сред младите хора играят електронните цигари.


 

Проучването показва, че най-често младите пропушват между 15 и 19-годишна възраст, а нагреваемите тютюневи изделия погрешно се възприемат като по-безопасни.

 

Изследването на отношението на младите хора към употребата на тютюневи изделия е извършено от специалисти по социология, обществено здраве, медицина и комуникации, събрани от Фондация БлуЛинк и Коалиция за живот без тютюнев димс подкрепата на Съюза против туберкулозата и белодробните заболявания.

 

То показва, че 70% от младите хора у нас не одобряват употребата на тютюн и подкрепят политиките за ограничаване му. Повече от половината от тях (57,9%) смятат, че трябва да се наложи по-строг и ефективен контрол върху спазване на забраната за тютюнопушене на обществени места, и са съгласни, че държавата не трябва да допуска вмешателство на тютюневата индустрия при изработването на политики, отнасящи се до общественото здраве (52,3%).

 

Голямата част от младите хора (48,9%) са на мнение, че трябва да се забрани рекламата и промоцията на тютюневи изделия, и искат да се забрани афиширането на проекти, които представят тютюневата индустрия в положителна светлина (40,4%).

 

Над една трета от младите хора са изразили мнение, че биха гласували за политическа сила, която предлага политики за ограничаване на тютюнопушенето сред младежите в България, сочат данните от изследването.

 

Тютюнопушенето остава важен социализиращ фактор за младите хора и е превърнато в социална норма, предупреждават изследователите на Фондация БлуЛинк. Един от всеки пет пушачи смята, че увеличава кръга от приятелите си чрез тютюнопушене.

 

„Тези факти са особено обезпокоителни, в контекста на ковид пандемията и отварянето на нощните заведения, където се събират преимуществено млади хора. Наложително е съвместно усилие между собствениците на заведения и контролните органи, за да се гарантира здравето на младежите и спазването на закона“, посочи д-р Маша Гавраилова, председател на сдружение България без дим и съавтор на изследването.

 

Макар и да са сравнително отскоро на пазара, нагреваемите изделия заемат трето място сред употребяваните тютюневи изделия у нас, изпреварвайки наргилетата. “Близо 1/5 от анкетираните намират наргилетата и нагреваемите тютюневи изделия за по-безвредни. Това несъстоятелно разбиране е активно лансирано от тютюневата индустрия”, поясни д-р Гавраилова.

 

Най-често младите хора пропушват във възрастта между 15-19 години, а близо една пета от тях посягат към цигарите между 10 и 14 години.

 

Едва една четвърт от анкетираните (25,8%) посочват, че около тях няма хора, които да пушат в тяхно присъствие, докато 43,5% съобщават, че има лица, които пушат около тях в дома им или в работата.

 

Изводите от проучването сочат още, че пушенето остава важен социализиращ фактор за младите хора. Много тийнейджъри го приемат като бунт срещу родителите или средата, като начин да бъдат забелязани, демонстрация на порастване, материална задоволеност или консуматорско удовлетворение.