Близо 70% от зависимите към алкохол и други психоактивни вещества имат съпътстващо психично или телесно заболяване. За съществуването на сериозни клинични и организационни проблеми в лечението на зависимости и на съпътстващите ги психични заболявания сигнализира д-р Цвета Райчева, началник на отдел „Зависимости” в Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) по време на работна среща на психиатри по проблемите на коморбидните състояния.


„Генетиката откри гени, които обуславят както риска от зависимост, така и от други психични разстройства. Затова на зависимостите трябва да се гледа преди всичко като на медицински проблем, като генетично детерминирано заболяване”, заяви и доц. Калоян Стойчев, началник на 2-ра психиатрична клиника по обща психиатрия и зависимости в УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен.


В дискусията психиатрите алармираха, че в България не се отговаря задоволително нито на медицинските нужди, нито на психосоциалните, свързани с рехабилитация, реинтеграция в обществото, подкрепа за намиране на работа и др. „Свидетел съм как колеги от общата медицина гледат на тези пациенти като на предимно психиатрични и отказват да лекуват техните телесни заболявания – гастроентерологични, неврологични и др. А в много случаи соматичното съпътстващо заболяване е по-сериозно. Или пък самите психиатри отказват лечение на психичната болест при съпътстваща зависимост”, подчерта доц. д-р Калоян Стойчев.За затруднения на институциите да координират своите действия при нужда от принудително лечение на хора с остра психична болест съобщиха ръководители на терапевтични групи.


Сред акцентите по време на работната среща бяха и пациентите, които се лекуват в така наречените „частни” метадонови програми, сами заплащат процеса на лечение и само метадонът се осигурява от държавата. „В същото време над 50% от тях са здравносигурени.

 

Има и група пациенти (между 10 и 20%) в тежко материално, финансово и социално положение, които често злоупотребяват с предписания им метадон, като го продават частично, за да си осигурят средства да продължат лечението си. Това са пациенти без здравни осигуровки, които на практика са откъснати от здравната система. Тези обстоятелства затрудняват лечението на съпътстващите им заболявания”, обясни д-р Кемал Мутишев – психиатър в метадонова програма към Държавната психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм в София.


Психиатрите се обединиха около идеята, че е необходимо да се подобрят стандартите за лечение на зависими и психиатрични пациенти. Затова предстои изготвянето на предложения, които да бъдат включени в проекта за нов стандарт по психиатрия.