Вторият етап на обучителния проект на здравното министерство „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) 2 ще бъде насочен към надграждането на знанията и уменията, които работещите в спешната медицинска помощ ежедневно прилагат в битката за спасяване на човешки животи. 

 

Обученията ще бъдат финансирани изцяло със средства на ПУЛСС 2 и всички заети в спешната медицинска помощ ще преминат през курсове за практическа и теоретична квалификация – лекари, сестри, фелдшери, шофьори. Очаква се близо 6000 души да бъдат обучени в изпълнение на проект ПУЛСС 2. „Програмата е много сериозна, много амбициозна, предвидени са всякакви ситуации и съм сигурен, че всички вие ще получите допълнителна квалификация“, посочи зам. министър Бойко Пенков. „За Министерството на здравеопазването е изключително важно да подпомагаме по всякакъв начин кариерното ви развитие и да съдействаме за подобряването на професионалните ви умения. Именно по тази причина кандидатствахме и защитихме този проект като надграждащ елемент на реализирания в предишния програмен период ПУЛСС 1“, заяви още зам. министър Пенков на представянето на проекта, пред представители на центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения от цялата страна.


По думите му всички спешни медици от лечебните заведения с над 50% държавно участие в капитала и от центровете за спешна медицинска помощ вече имат нов оборудван Национален учебен център, предстои закупуването на 30 високотехнологични медицински манекена и специализиран софтуер за обучения.


Ръководителят на проекта Надежда Петрова също посочи, че голямата цел на ПУЛСС2 е да осигури възможност на всеки служител от системата на спешната медицинска помощ да утвърди и надгради знанията си в съответствие с най-добрите постижения на практиката. „Обучението ще се провежда от професионалисти – от вас за самите вас“, допълни Петрова.


Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., а бенефициент е Министерството на здравеопазването.


Периодът на изпълнение на проекта е от 28.02.2017 г. до 31.12.2019 г., а общата му стойност възлиза на 7 000 000 лв. Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал.