2 460 лица са носители на ХИВ в България, а от началото на годината броят на новорегистрираните е 193-ма души. Това съобщават от Министерството на здрвеопазването. 88% от новорегистрираните с ХИВ-инфекция у нас са се инфектирани по сексуален път, сочат данните на ведомството. 
 
Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните мъже да е над 5 пъти по-голям от този на жените. Според пътя на инфектиране 39% от новите случаи са се инфектирали при хетеросексуален контакт, 49% при хомосексуален контакт, а 12% при инжекционна употреба на наркотици
 
Важно е да се отбележи, че процентът на новорегистрираните ХИВ–позитивни в групата на инжекционно употребяващите наркотици се запазва на ниско ниво. 34% са новорегистрираните ХИВ-серопозитивни сред младите хора между 20-29 години, а най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 36%. Най-младият ХИВ серопозитивен е на 19 години, а най-старият на 64 години.
 
Oт началото на годината няма регистрирано дете, родено от ХИВ - позитивна майка, уточняват от здравното министерство.
 
Географското разпространение сочи, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са концентрирани предимно в големите населени места като София – 79 лица, областите Пловдив – 27 лица, Варна – 15 лица, Враца – 9 лица, София област- 7 лица, Плевен – 6 лица, Пазарджик – 5 лица, Бургас и Стара Загора – по 4 лица.
 
Тенденцията показва, че над 53 на сто от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са открити в 14-те кабинета за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинетa. 
 
Над 263 900 души са се изследвали за ХИВ през първите девет месеца на 2016 г. в КАБКИС, във всички лаборатории, лечебни и здравни заведения на страната.
 
В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерството на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни лекарства за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН. Функционират 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Глобалният фонд подпомага работата на три неправителствени организации, които оказват грижи и взаимопомощ за хората, живеещи с ХИВ в България. Тези организации са ситуирани в градовете София, Пловдив и Варна.
 
За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд, бе създаден и се поддържа резерв от антиретровирусни медикаменти на стойност около 1 милион лева.
 
Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите, подобрява имунния им статус и качеството им на живот.
 
Към 31 октомври 2016 г. общо 1142 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, като 954 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. Комбинирата терапия и нейният мониторинг за всички нуждаещи се лица, живеещи с ХИВ/СПИН в България, се осигурява от Министерство на здравеопазването, независимо от техния здравноосигурителен статус.
 
Дейностите по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд, се изпълняват от мрежа от 28 неправителствени организации, 14 КАБКИС, като за тази цел са разкрити и 37 здравно-социални центъра за работа с най-уязвимите групи.
 
За достигането на лицата от уязвимите групи на неправителствените организации и РЗИ са предоставени 17 мобилни медицински кабинета.
 
От началото на 2016 г. до 30 септември неправителствените организации, работещи по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, са предоставили здравно-социални услуги на 26 195 лица от най-уязвимите групи. За този период са раздадени общо 933 715 безплатни презерватива и 198 910 комплекта за безопасно инжектиране при работа на терен, след консултиране и по време на кампании.
 
Секретариата на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария ще подкрепи продължението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” с още 6 месеца, главно в частта за предоставяне на интегрирани услуги от НПО за превенция на ХИВ сред най-уязвимите групи в страната.