193 деца ще получат средства за своето лечение от 18-тото издание на благотворителната инициатива Българската Коледа.

 

Общата стойност на направените дарения е малко над 403 млн. лв.


 

Благодарение на тях 45 деца с ендокринологични и нефрологични заболявания ще могат да получат нужната им медикаментозна терапия.

 

Със събраните средства ще се осигури и допълнителна специализирана рехабилитация за 124 деца с тежки хронични заболявания.

 

Сред тях най-голям е броят на децата с водеща диагноза детска церебрална парализа – 57.

 

Рехабилитация ще получат и 10 деца с епилепсия или хидроцефалия, 35 деца с аутизъм, 4 деца с диагноза Родови травми, 6 деца с разстройство в развитието на двигателните функции и 12 деца с вродени аномалии и увреждания.

 

16 деца с вродена глухота ще получат финансова подкрепа за осъществяване на слухово-речева рехабилитация, съобщават още от пресцентъра на президентството.

 

За закупуване на медицински изделия или помощни средства са подпомогнати 8 деца.

 

От началото на благотворителната инициатива на 1 декември 2020 г. са постъпили 207 заявления за подпомагане на деца, които страдат от различни заболявания.

 

Неясни искания, липса на актуални медицински документи за здравословното състояние на детето и необходимост от прецизиране на потребностите са причина част от молбите да не бъдат удовлетворени.

 

На сайта на благотворителната инициатива www.bgkoleda.bg са публикувани условията и редът за кандидатстване за финансова помощ.

 

Заявления за подпомагане на деца се приемат целогодишно.

 

Всеки родител, чието дете се нуждае от подкрепа за лечение или рехабилитация, може да попълни необходимите документи и да ги изпрати на посочения адрес.

 

Набраната сума се разпределя изцяло, без да се удържат от нея разноски и каквито и да било други разходи, свързани с инициативата.

 

Целогодишно могат да се правят и дарения в подкрепа на каузата „Българската Коледа“ по някой от следните начини:

 

· Чрез дарителски съобщения (SMS) или гласови обаждания на номера 09001117 и 1117;

 

· Чрез ПОС терминала на сайта на кампанията: www.bgkoleda.bg;

 

· Чрез ePay.bg и Upay;

 

· Чрез банков превод към дарителската банкова сметка на инициативата:

 

Получател: БНТ, за „Българската Коледа“;

IBAN: BG13UBBS80023300186210;

BIC код: UBBSBGSF;

Банка: Обединена българска банка.