17% от българските ученици имат опит с наркотиците, констатира проучване, реализирано в рамките на проекта „Информирани и здрави“ представено от Дивил Кулев, директор Изследвания и развитие на Компания за маркетингови изследвания НОЕМА.
Към канабис е посягал един на всеки десет ученика през последната година, е тревожната статистика.

 Почти три пъти по-малко са възрастните, които са опитвали наркотични вещества поне веднъж през живота си – 6% от пълнолетните. В големите градове по-често се посяга към наркотици, за сравнение с отдалечените райони.
Данните от проучването се базират на анкетата на 1202 души на различна възраст и етническа принадлежност от 15 до 65 години.
 Относно информираността за рисковете при употреба на наркотични вещества най-неосведомени се оказват представителите от малцинствените групи. Една пета от допитаните категорично заявяват, че не се вълнуват от темата. 90% отхвърлят вероятността да посегнат към наркотик. За сметка на това 20% от децата дават положителен уклончив отговор.Проучването констатира, че 5% от българското възрастно население е изпитало влиянието на канабиса и марихуаната е най-масовото употребявано наркотично средство.