Българското научно дружество по фармация не препоръчва лечение с Ремдесивир на пациенти с лека и умерено тежка форма на COVID-19.

 

Според проф. Георги Момеков, председател на УС на Българското научно дружество по фармация и ръководител на Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология във Фармацевтичен факултет при МУ-София, Ремдесивир не предлага значителна полза при пациентите с лек или умерено тежък COVID-19 и без нужда от респираторна подкрепа, а при пациентите на апаратна вентилация има дори неблагоприятно повлияване по отношение на някои от критично важните параметри.


 

Той е изпратил своето становище относно лечението на хоспитализирани пациенти с COVID-19 с Ремдесивир до министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.

 

Проф. Момеков подчертава, че прилагането на Ремдесивир без отчитане статуса на пациента и особено при пренебрегване на естествения ход на болестта, е нерационално, като следва да се има предвид, че извън групите, при които се очакват ползи от лечението, в някои случаи съотношението полза-риск не е положително.

 

По думите му Ремдесивир е потенциално хепато- и нефротоксичен, а отскоро в продуктовата му характеристика е добавен рискът от брадикардия, като страничен ефект от терапията. Затова ролята на Ремдесивир в базираното на доказателства лечение на COVID-19 в момента би следвало да бъде ограничена до хоспитализираните пациенти с висок риск от хипервъзпаление и прогресия до тежка форма, които са диагностицирани до 10 дни от началото на заболяването и изискват суплементиране с кислород, но не и апаратна вентилация, пише още в становището.

 

Според проф. Момеков свръхупотребата на медикамента извън формулираните базирани на доказателства препоръки, носи не само негативни икономически последици, но реално създава предпоставки за лишаване популацията, която би имала ползи от лечението, от достъп до Ремдесивир, при същевременно прилагане на лекарството при пациенти, при които рискът от странични ефекти е по-голям от очакваните ползи.

 

Ремдесивир се отнася към антивирусните средства, които действат, потискайки синтеза на вирусната РНК, което води до забавяне репликацията на РНК, а от там и развитието на вируса. Медикаментът първоначално е разработен за лечение на Ебола. Той беше одобрен от американската агенция по лекарствата като медикамент за лечение на коронавирус, а малко след това европейският регулаторен орган по лекарствата също препоръча употребата му при пациенти с COVID-19.

 

Ремдесивир е показан за лечение на COVID-19 при възрастни и юноши (над 12 години и с тегло над 40 кг) с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород.

 

Със становището на проф. Момеков можете да се запознаете в прикачения файл.