Българските власти отхвърлиха обвиненията на Европейския комитет против изтезанията за малтретирането на психично болни в психиатрични болници и жители на социални заведения.

 

През август 2020 г. Комитетът за предотвратяване на изтезанията (КПИ) към Съвета на Европа извърши проверка в три социални заведения и три психиатрични болници в страната.


 

От последвалия доклад стана ясно, че са установени случаи на побой с пръчки над пациенти, връзване с метални вериги и катинари в продължение на дни, химическо ограничение чрез психотропни лекарства и редица други прояви на нечовешко и унизително отношение.

 

В изпратения преди дни отговор, българските власти посочват, че са извършени множество административни проверки, свързани с констатациите на КПИ, след което са предприети някои административни мерки.

 

След проверки на Агенцията за качеството на социалните услуги са потвърдени само някои от констатациите за лоша грижа за пациентите.

 

От Български хелзинкски комитет алармират, че сред предприетите мерки липсва проверка на прокуратурата за извършеното насилие. От отговора на властите става ясно, че приложените в психиатричните болници мерки за временно физическо ограничаване са били съобразени със законовия регламент и няма нарушения.

 

Докладът на Европейския комитет против изтезанията стана причина в края на 2020 г. да бъде взето решение за спешното закриване на Дома за пълнолетни лица с психични разстройства с. Говежда и Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Куделин.

 

В доклада си КПИ прави препоръки относно лечението и грижите за пациенти в психиатрични болници и жители на социални заведения. Според Българския хелзинкски комитет властите у нас не планират нужните реформи в психиатричната грижа и не търсят наказателна отговорност за извършеното насилие срещу пациенти, настанени за психиатрично лечение.

 

„Предвидено е съществуващите специализирани институции за хора с увреждания да се закрият до 1 януари 2035 г., а съществуващите домове за стари хора да се реформират до 1 януари 2025 г., за да отговорят на стандартите за качество“, се посочва в отговора, който българското правителство е изпратило до КПИ.

 

Не се предлагат обаче решения на системните проблеми в психиатричната грижа, свързани с крайния недостиг на специалисти, персонал и ограничения достъп до лечение.

 

Правителството планира до 2027 г.  да се закрият приблизително 60%, или 41 от общо 70 дома, в които са настанени възрастни хора и хора с умствени увреждания.

 

Според Европейския комитет против изтезанията обаче българските власти не са предприели ефективни действия в отговор на дългогодишните препоръки за подобряване на психиатричната грижа.

 

Делегацията на комитета посети Държавна психиатрична болница "Св. Иван Рилски", държавна психиатрия "Царев Брод" и държавната психиатрична болница в Бяла през миналата година.

 

И в трите болници е установено физическото малтретиране на пациентите от санитарите. Освен това клиничният персонал е крайно недостатъчен, за да отговори на многото психо-социални нужди на пациентите за лечение и рехабилитация.

 

„Подобна срамна практика е напълно неприемлива и лесно би могла да се счита за нечовешка и унизителна и трябва незабавно да се прекрати“, посочват от Комитета в своя доклад.

 

В трите болници е имало и множество оплаквания, че достъпът до телефон е силно ограничен, което не е допустимо, освен при сериозни противопоказания за сигурността на пациентите.

 

Тежко физическо малтретиране на пациентите е установено и в домовете за социални грижи в селата Куделин и Говежда. И там медицинските сестри и санитарите са крайно недостатъчно на брой, за да се осигурят грижи, надзор и защита на големия брой нуждаещи се пациенти.

 

Ниските заплати и трудностите при привличането и задържането на персонал в отдалечените заведения за социални грижи влошават още повече професионалното качество на персонала в тях. Това, в комбинация с неадекватното обучение и надзор, увеличава риска от малтретиране на психично болните, настанени там.

 

Комитетът настоятелно призовава българските власти да ускорят програмата си за закриване на останалите остарели заведения за социални грижи, изкоренявайки необходимостта от тях възможно най-скоро.