Според данни на Националния фокусен център за наркотици и наркомании 14,7% от учениците в България са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Анкетирани са общо 4 109 ученици.

 

Основен извод, откроен в доклада за наркотиците през 2022 г. на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, е, че сега сме изправени пред по-сложна ситуация с наркотиците, характеризираща се с голяма достъпност и по-голямо разнообразие в моделите на употребата им.


 

Висок в България е и процентът на хората, които употребяват опиоиди инжекционно – близо 64% при 30,8% средно за ЕС. В същото време, по данни от 2020 г., България е една от държавите с най-малък брой на разпространени чисти спринцовки чрез специализирани програми – 56 457, като след нас са само Унгария с 43 244 и Кипър със 7920. 

 

През 2021 и 2022 цифрата за България вероятно е още по-ниска, тъй като не са функционирали специализирани програми за обмен на игли и спринцовки.

 

Най-голям дял от анкетираните ученици са употребявали марихуана (11,9%), също амфетамини (5,5%), кокаин (4,9%), хашиш (4,8%), екстази (3,9%), метамфетамини (3,4%), халюциногени (2,0%). 

 

Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,6% от анкетираните, показва още докладът на Националния фокусен център.

 

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в страната е 14 години и се наблюдава по отношение на употреба на инхаланти (райски газ, ацетон, лепила). 

 

15-годишните ученици започват с канабис, синтетични канабиноиди и халюциногени. Първата употреба на стимуланти (кокаин, амфетамини, метамфетамини и екстази) започва средно на 16 години.

 

По отношение на употребата на нови, т.нар. „дизайнерски” наркотици, 2,8% от учениците посочват, че някога в живота си са употребявали синтетични канабиноиди. Учениците употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, като най-често се снабдяват с тях от дилър, приятел или съученик.

 

Според 11,2% от учениците в България редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 16,9% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 3,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 

 

Всеки четвърти ученик (25,2%) одобрява пушенето на канабис, като при 4,7% това се отнася независимо от количеството.

 

Данните показват, че за почти всичко с психоактивен потенциал сега съществува опасност да се появи на пазара. Особено обезпокоителна е появата на фалшифицирани продукти на канабис със синтетични канабиноиди. 

 

Друг проблем е нарастващото производство на синтетични наркотици в Европа и особено увеличеното производство на метамфетамин. 

 

Отбелязана е също така продължаващата необходимост в много държави да се разширят услугите за лечение и намаляване на вредите за хората с проблеми с наркотиците.

 

Въпреки отчитаното всеобщо намаляване на употребата на опиоиди в Европа, в България те остават водеща причина за търсенето на лечение, която се отнася към 72,6% от всички търсещи лечение във връзка с употребата на наркотици, при средна стойност 25,7% за Европейския съюз. 

 

В България се отчита малко по-висок дял на новодиагностицираните ХИВ инфекции, свързани с инжекционна употреба на наркотици – 2 случая на милион души от населението, при средно 1,3 на милион в Европейския съюз. 

 

Данните са за 2020 г., когато се осъществяваха последните държавно финансирани програми за превенция на ХИВ и изследване сред инжекционно употребяващи наркотици, след което разпространението на ХИВ сред тази уязвима група остана без специализирано проследяване.

 

През 2020 г. 24 човека у нас са загубили живота си при употреба на наркотици. Това прави 5 човека на милион души от населението. Средната величина за Европейския съюз по този показател е 16,7 души на милион население.

 

По отношение на употребата на различните видове наркотични вещества, като цяло в България тя е по-ниска от средните стойности за ЕС. Употребата на кокаин някога през живота сред българското население на възраст 15-64 години е 2%, а сред европейското – 5%. За амфетамините тези стойности са съответно 2,1% и 3,1%; за канабиса 8,7% и 27,3%.