Български учени отркиха биомаркери, показващи полето на канцеризация при тумор на ларинкса. Получените резултати са на екип от специалисти начело с доц. д-р Тодор Попов, хирург в УНГ клиниката на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна – ИСУЛ“. 

 

Полето на канцеризация е частта от лигавицата, в която се появява ракът. Макар при хирургично отстраняване на тумор на ларинкса пациентите да получават шанс за живот, е възможно злокачественото заболяване да се появи отново след години.


 

Причината за това е своеобразната “мъртва зона”, обикновено с големина от 4 до 7 см, в която дъщерните клетки са променени. „Това иначе е нормална лигавица. Ако я подложим на хистологичен анализ, той ще покаже, че всичко е нормално. В клетките в нея обаче вече са започнали да се натрупват фатални мутации. Понякога е достатъчно да бъде добавена само още една, за да превърне тази тъкан в огнище на рака. Тези мутации са на микрониво и остават невидими за изследванията, с които разполагаме в момента. Това, което открихме, са микро рНК молекули, които ни позволяват да отграничим това поле на канцеризация“, обяснява доц. Попов.

 

Методът за диагностициране и ограничаване на рака се използва и в Италия, като медицинските специалисти там са фокусирали дейността си върху рак на фаринкса, обясняват от ИСУЛ.

 

Българските учени успяват да изолират микро рНК. Това е прогностичен белег за преживяемостта при напреднал карцином на ларинкса. При едни и същи характеристики на тумора, еднакъв стадий, еднакво лечение, тези молекули все пак разделят пациентите на две групи. 

 

При едната група болни, чиито нива на съответните молекули са високи, преживяемостта спада до 40%. При другата група с ниски нива, преживяемостта е около 80%. Това дава възможност за първата група да се търсят специфични, таргетни терапии, които да променят негативната тенденция.

 

Следващата цел на българските учени е да обосноват научното си откритие и практически, тъй като засега то е доказано само на теория. Трябва да се намери начин полето на канцеризация да се визуализира по време на операция по екстрахиране на тумор на ларинкса. „Това би ни дало възможност да променим парадигмата и да търсим нови резекционни линии за тумора“, допълва доц. Попов.

 

Откритието е следствие от проект към Фонд „Научни изследвания“ на Медицинския университет - София, отнел пет години на специалистите. Той е разработен съвместно с Центъра по молекулярна медицина, в който участват експерти от различни специалности, между които специалистите по генетика Гергана Станчева, Силва Кюркчан, Вероника Петрова, Стиляна Панова и др.