Българският лекар-генетик д-р Олга Антонова бе избрана за член на управителния съвет на Европейското дружество по човешка генетика (European Society of Human Genetics).

 

В периода 2021 – 2025 г. тя ще бъде сред водещите европейски експерти, отговорни за провеждането на проучвания и налагането на добри практики в областта.


 

Членовете на борда се избират с таен вот измежду всички представители на неправителствената организация и участват във взимането на ключови решения, свързани с нейното развитие. 

 

„За мен този пост е възможност чрез опита и експертизата си да помогна за създаването на по-качествени и достъпни решения в сферата на генетиката. Приемам много сериозно мисията на дружеството, която е свързана с поддържането на активна изследователска дейност и високи стандарти в клиничната практика. Смятам, че основен приоритет за нас, като екип, трябва да бъде изграждането на добре работеща мрежа от хора и организации, обединени от тази обща цел“, коментира д-р Антонова, която е специалист по медицинска генетика с над 10-годишен професионален опит.

 

Към момента тя е главен асистент в Катедра по медицинска генетика и специализант в програма „Хранене и диететика“ към Медицински университет ─ София.

 

Д-р Антонова се присъединява към Европейското дружество по човешка генетика през 2009 г. и е сред двете хиляди специалисти, които членуват в него. До края на своя мандат тя ще бъде ангажирана с популяризирането на различни научни, социално-политически и образователни активности, както и със подбора на публикации за списанието, издавано от неправителствената организация.

 

Освен това д-р Антонова е избрана и за член на Комитета по публични и професионални политики, който работи за отговорното приложение на иновациите в човешката генетика. Задачата на д-р Антонова и нейните колеги е да идентифицират и работят по етични, социални и политически проблеми в сферата.

 

Европейското дружество по човешка генетика е създадено през 1967 г. от водещи специалисти в областта на генетиката. От 2020 г. седалището му е Виена, като дружеството е регистрирано по австрийското законодателство като нестопанска организация. Неговите цели са свързани с провеждането на научни изследвания и приложението им в клиничната практика, както и с повишаването на квалификацията на специалистите и разбирането на обществото в областта на човешката и медицинска генетика.

 

През тази година Световната здравна организация публикува първите си препоръки за генно инженерство при хора, които да гарантират, че редакциите на човешките гени са етично издържани и в полза на всички хора по света.