Д-р Мария Христова от екипа на Клиниката по нефрология към УМБАЛ “Св. Иван Рилски” беше отличена с престижна награда на Световната лупусна академия за 2020 г.

 

В Световния ден на борбата със системния лупус, 10 май, беше проведен онлайн форум, посветен на заболяването, на който присъстваха над 2500 участника от 90 страни. В него са участвали учени със значими научни и клинични постижения в областта на системния лупус.


 

Отличието, което д-р Христова получава, е свързано с нейния дългогодишен интерес в областта на изследването на връзката между генетичните и имунологичните фактори, и по-специално за ролята на цитокините за появата, развитието и лечението на болестта, както и влиянието им върху бъбречното ангажиране.

 

Д-р Мария Христова е специалист в две медицински области – „Клинична имунология“ и „Нефрология“. През 2006 г. завършва Медицински университет – София с отличие. През 2014 г. защитава дисертационен труд по имунология в областта на автоимунните заболявания, като изследва имунологични и генетични фактори при болни със системен лупус и дерматомиозит.

 

Две години работи като лекар по вътрешни болести в Германия. В момента д-р Христова е част от екипа на Университетска болница „Св. Иван Рилски“ в София.

 

Системният лупус еритематозус е хронично автоимунно заболяване, което засяга кожата, ставите, бъбреците, централната нервна система. Може да изглежда като грип, бъбречна или сърдечна недостатъчност.

 

В България от лупус страдат около 5000 човека. Заболяването засяга 8 пъти по-често жени, отколкото мъже. Макар и рядко се среща и при деца. Сред тежките прояви на болестта са засягането на централната нервна система, тромботичните инциденти и необходимостта от провеждане хемодиализа при остро или хронично бъбречно увреждане.

 

При лупус се наблюдават нарушения в кръвните показатели и са налице специфични имунологични промени, поради което се налага мултидисциплинарен подход при лечението му и колаборация между различни специалисти.

 

При навременно лечение може да се постигне максимален контрол върху заболяването, което предотвратява органни увреди, водещи до инвалидизация в млада възраст.

 

Поради комплексния характер на заболяването, неясната генеза и развитието на нови терапевтични стратегии за лечение, през 2012 г. към Европейската лига за борба с ревматологичните заболявания е учредена Световната лупусна академия.