Д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националното сдружение за борба с хепатита „Хепасист“ и на Национална пациентска организация, е избран за изпълнителен директор на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания.


Мандатът на новия ръководител е 4 години. През този период той ще отговаря за провеждането на политиките на Асоциацията на европейско ниво; работа с европейските институции, както и подобряване условията на пациентите с чернодробни заболявания във всички европейски държави. Сред другите задължения на д-р Станимир Хасърджиев е реализирането на проектите на Асоциацията, както и подпомагането дейността на отделните нейни членове, които в момента са представени в 17 европейски държави.


Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания е създадена през 2004 г., в резултат на желанието и необходимостта на европейски групи пациенти с подобен проблем да споделят своите опит и практики в различните страни.В момента членовете на Асоциацията наброяват 21 организации от 17 страни. Основни постижения на Европейската асоциация на пациентите с чернодробни заболявания са: Декларацията за хепатит С, приета от Европейския парламент, Резолюцията за хепатит В и С от май 2010 г. на Световната здравна организация, провеждането на редица европейски инициативи в Европейския парламент. Очаква се през следващата една година, благодарение на усилията на организацията, Европейският съвет да издаде препоръка за скрининг на хепатит В и С, валидна за всички членове на Европейския съюз.