Стартира Европейска гражданска инициатива „Европа без тютюн“ и подписка в нейна подкрепа. Това е призив за постигане до 2030 г. на околна среда без тютюн и първо европейско поколение без тютюн. Организатор за България е Коалицията за живот без тютюнев дим.

 

За постигането на инициативата са необходими 12 000 подписа от българска страна и общо един милион от целия Европейски съюз.


 

„Тютюнопушенето е проблем за света, за Европа и особено за България, чието решение може да подобри здравето на хората и здравето на планетата“, обясниха д-р Гергана Гешанова и д-р Маша Гавраилова от Коалиция за живот без тютюнев дим. 

 

Първата цел е до 2028 г. да се прекрати продажбата на тютюневи и никотинови изделия на граждани, родени след 2010 г. и да се въведе строг контрол върху това.

 

Втората цел е да се създаде европейска мрежа от плажове и речни брегове без тютюн и фасове. Цигарените фасове замърсяват морето и реките с никотин и катрани. Необходими са поне 10 години за разграждането им, като през това време те се консумират от рибите и другите водни обитатели и по този начин навлизат в хранителната верига.

 

Третата цел е да се създаде европейска мрежа от национални паркове без тютюн и фасове, което ги прави по-здравословни и намалява замърсяването и риска от пожари. Защото цигарените фасове представляват 3,25% от причините за горските пожари и са довели до изгарянето на хиляди хектари гори.

 

Четвъртата цел е да се разширят откритите пространства без тютюнев дим и никотинови пари, особено на местата, посещавани от непълнолетни – паркове, плувни басейни, спортни събития и центрове, представления и тераси на ресторанти. Високата концентрация на замърсен с тютюнев дим въздух на тези места на открито, поради което трябва да се защити здравето на непушачите, особено на непълнолетните и болните.

 

Петата цел е да се премахне рекламата на тютюневи изделия и присъствието им в аудиовизуални продукции, социални медии, като се обръща специално внимание на скритата реклама чрез влиятелни лица и продуктово позициониране. Всички форми на реклама стимулират потреблението, намаляват мотивацията на пушачите да откажат пушенето, насърчават бившите пушачи да започнат да пушат отново и създават среда, в която употребата на тютюневи изделия се възприема за нещо обичайно, приемливо и нормално.

 

Шестата цел на инициативата е да се финансира научноизследователска дейност за откриване на лечение и за по-добра прогноза на заболяванията, причинени от употребата на тютюн. Така се аргументират от Коалиция за живот без тютюнев дим.