Министерството на здравеопазването ще бъде домакин на 39-тата Регионална среща на Здравната мрежа на страните от Югоизточна Европа. Тя е посветена на темата „Промоция на здравето сред децата и младите хора в Югоизточна Европа“ и ще се състои на 23 и 24 ноември в София.

 

Промоцията на здравето сред децата и младежите като здравословното хранене, физическата активност, проблема с разпространение на тютюнопушенето и консумацията на алкохол, са част от темите, които ще бъдат обсъдени по време на срещата.  Заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова ще открие конференцията. Очаква се във форума да вземат участие д-р Скендер Сила, управляващ Офиса на Световната здравна организация за България, д-р Мира Драшич, ръководител на Секретариата на Здравната мрежа за ЮИЕ, както и представители на УНИЦЕФ, Източноевропейския институт по репродуктивно здраве и на деветте страни, включени в Здравната мрежа - Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Черна гора и Хърватска.

 

„Министерството на здравеопазването е домакин на Здравната мрежа за втори път, след като на 1 януари 2007 г., от първия ден на пълноправното ни членство в Европейския съюз, Република България пое председателството ѝ в рамките на Инициатива за социално сближаване на Пакта за стабилност“, обясниха от регионалнотп ведомство. 

 

NEWS_MORE_BOX

 

Здравната мрежа е политически орган, който ръководи осъществяването на съвместни действия между своите членове в области на здравеопазването от общ интерес и действа като управителен комитет. Дейността й се подпомага и координира от Регионалното бюро на Световната здравна организация за Европа и от Съвета на Европа. Председателството ѝ се осъществява на ротационен принцип между деветте страни-членки.