За последните 10 години медицинските сестри у нас са намалели с близо 15%. За същото време средната възраст на работещите сестри се е увеличила с 4 години.

 

Тревожните данни съобщи Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) по повод Международния ден на сестринството - 12 май. 


 

Асоциацията настоява за приемане на Национална стратегия с план за действие до 2030 г. 

 

Специалистите по здравни грижи искат стартово трудово възнаграждение в размер на три минимални работни заплати, продължаващо обучение и възможност за кариерно развитие, определяне на медицински стандарти, по-добри самостоятелни сестрински и акушерски практики в извънболничната помощ. 

 

По данни на Националния електронен професионален регистър на БАПЗГ през 2012 г. България е разполагала с 25 597 медицински сестри на средна възраст 48 години. През 2021 г. професията си са практикували 22 320 медицински сестри на средна възраст 53 години. 

 

По данни от 2021 г. насам почти 30% от работещите медицински сестри са на възраст над 60 години, като на 31% от тях предстои пенсиониране в следващите 10 години. 

 

Броят на работещите медицински сестри в България е повече от два пъти по-малък от нуждите на родното здравеопазване.

 

Сходни са проблемите и при акушерките - макар, че са запазили своя брой в периода 2012 - 2021 г. (съответно 3713 акушерки и 3795 акушерки), средната им възраст се е увеличила с 2 години (47,06 г. на 49,09 години). 

 

“Акушерките в България  са два пъти по-малко от нужното на здравната система. Не достигат специалисти и за другите професии. Нужни са спешни мерки за спасяване на съсловието”, категорични са от БАПЗГ.

 

Международният ден на сестринството - 12 май е посветен на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите, лекарските асистенти, медицинските и рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите. 

 

Тази година Международният съвет на медицинските сестри (ICN) излезе с мотото: „Медицинските сестри: Глас за лидерство – инвестирайте в здравните грижи за осигуряване на глобално здраве.“

 

“Ролята на медицинските сестри и останалите професионалисти по здравни грижи в лечебния процес е незаменима, но все още те са недооценени от обществото и политиците. В същото време дефицитът на тези кадри продължава застрашително да нараства”, категорични са от БАПЗГ.