Съвместна кампания на Националния омбудсман и Българския ветеринарен съюз ще информира учениците за отговорността на собствениците на домашни любимци по отношение здравето на животните и хората.


Инициативата стартира на 8 юни 2011 г. от 12:10 ч. в 120 ОУ „Г. С. Раковски” в София, където ветеринарни специалисти и експерти от институцията на омбудсмана ще разговарят по темата с ученици от 5-ти, 6-ти и 7-ми клас.


На 9 юни 2011 г. от 10:00 ч. ветеринарни лекари ще се срещнат с деца от 5-ти и 6-ти клас в 6 ОУ „Граф Н. П. Игнатиев” в София.Кампанията ще обхване и училища извън столицата. На 10 юни 2011 г. от 10:00 ч. в Пловдив лекарите ще обучават децата в СОУ „Свети Патриарх Евтимий”.


Инициативата ще продължи и през септември.


Омбудсманът на Република България и Българският ветеринарен съюз се ангажират с провеждането на кампанията поради тревожната информация, че  страната ни е на първо място в Европа по брой на заболели от тения пациенти (ехинококоза). Затова са необходими спешни мерки за разясняване на рисковете и средствата за предпазване от особено опасни заразни и паразитни болести по животните и хората.


Целта на обучението е при децата да се развие отговорно отношение както към хигиената, така и към грижата за домашния любимец. България е и на едно от първите места по брой бездомни животни, които преди това са били домашни любимци.


Съвременното общество живее във все по-ограничени пространства, в силно контролирана среда по отношение присъствието на животински видове, което от една страна води до сигурност за хората, но от друга се явява стрес от загубата на еволюционно естествени взаимоотношения със същества от други животински видове. Това кара хората да търсят целенасочено контакт, като си взимат за отглеждане различни животни в зависимост от потребностите си, но също така повлияни и от модни тенденции, подражателство, скука, липса на приятели или нужда да се грижат за някого. Много хора все по-добре премислят отговорността, която поемат, взимайки за отглеждане домашен любимец. Но това често се отнася само до неговите насъщни дневни нужди като храна, вода и разходка. Хората все още не са достатъчно информирани по отношение на рисковете от заболявания, отнасящи се до техния любимец, но това е още по – важно за рисковете, касаещи тяхното лично здраве и това на останалите хора в контакт с тяхното животно.


Целта на кампанията е разясняване именно на тези рискове. Пътищата за предаване на тенията например, тази паразитоза, преносителите и средствата за превенция от заболяването са важна и необходима информация за всеки човек, независимо дали отглежда домашен любимец. 70% от болестите при хората са сходни и при животните, което означава, че могат да си ги предават едни на други.


Важно е също така да се знае и ролята и значението на бълхите, кърлежите, комарите и въшките за разпространението на редица болести по животни и хора. Такива са Ку-треската, Лаймската болест, Лайшманиозата, Дирофилариозата, Ерлихиозата и много други.