България е оценена с 68% по скалата на „идеалната“ държава за лечение на стерилитет в изготвения Европейски атлас на политиките за лечение на фертилитета, което е относително добра оценка. За съжаление, вече над 1 година в България официално няма законодателство, което да регулира лечението на стерилитет чрез асистирани репродуктивни технологии. Това създава големи потенциални рискове за безопасността и правата на пациентите.

 

Атласът е дело на Паневропейската пациентска организация “Фертилност Европа” (Fertility Europe), в която членува и сдружение „Зачатие“, съвместно с Европейския парламентарен форум за сексуални и репродуктивни права и Европейското общество за репродуктивна медицина и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology). Според организациите „Идеалната“ държава в Европа е тази с добри закони, предоставящи равен, безопасен и ефикасен достъп до лечение на фертилитета на всички нуждаещи се граждани.


 

В резултат на това проучване се състави Европейският атлас, който предлага подробна картина на състоянието на политиката за раждаемост в 43 страни от Европа.

 

Какво представлява тази картина в другите страни в Европа?

 

38 държави имат специални закони за репродуктивните технологии. 33 държави имат национален регистър на дейностите по ин витро оплождане (In vitro Fertilization). 41 държави осигуряват инсеминация с донорска сперма на двойки направо. 19 държави осигуряват осеменяване с донорска сперма на женски двойки. 30 държави осигуряват осеменяване на донорска сперма на самотни жени. 12 държави предлагат финансиране за до шест цикъла на вътрематочна инсеминация (Intrauterine insemination).

 

3 държави предлагат до шест напълно финансирани цикъла на ин витро оплождане / интрацитоплазменото инжектиране на сперматозоид (Intracytoplasmic Sperm Injection). 35 държави предлагат частично финансиране.

 

Само 2 държави (Армения и Обединеното кралство) имат държавни организирани образователни програми за фертилност за грижи за младите хора. 13 държави имат асоциации на пациентите и се консултират относно обществената политика за раждаемост.

 

От Сдружение „Зачатие“ заявяват, че ще продължават да алармира отговорните институции за тази огромна липса в медицинската нормативна уредба.

 

Сдружение „Зачатие” е първата неправителствена организация на пациентите с репродуктивни проблеми в България. Тя е създадена от група български жени през 2004 г. в София, няколко месеца след стартирането на първия и единствен по мащабите си до момента интернет портал в България за репродуктивно здраве - www.zachatie.org. Това е и официалният сайт на организацията. 

 

От създаването си сдружението има над 21 000 официално регистрирани членове и хиляди симпатизанти от цялата страна и чужбина. То е независима и доброволческа структура, в която може да членува всеки български гражданин, който подкрепя и споделя нейните идеи, цели и дейности. А именно: посредничество между институциите, пациентите, специалистите, медиите и всички заинтересовани страни, предоставяне на актуална и адекватна медицинска, правна и административна информация на пациентите, защита на интересите им, морална и финансова подкрепа. 

 

“От създаването си непрекъснато поставяме проблемите на инфертилните двойки на широк обществен дебат с инициативи и участия в медийното пространство. Оказваме помощ, насока и подкрепа по трудния път до желаната рожба”, заявяват на официалния си сайт от сдружението.

 

Сдружението заявява, че всички решения и промени в република България, свързани с лечението на безплодието и асистираната репродукция се вземат и с неговото участие и мнение. “Това, което сме постигнали през тези години с много труд не е постигнато в никоя друга здравна област у нас”, категорични са от “Зачатие”.