Днес министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски ще се срещне с Федералния министър на здравеопазването на Германия г-жа Ула Шмид, която е на двудневно официално посещение в България, съобщиха от здравното ведомство.

Пълноправното членство на България в Европейския съюз и възможностите за активизиране на здравното сътрудничество между България и Германия ще е основната тема на разговора между двамата министри.

Ще се обсъжда и бъдещото сътрудничество между двете страни в реформата на структурите на здравеопазването. Ще се акцентира върху финансирането и механизмите за гарантиране на финансова стабилност на публичните здравноосигурителни фондове, както и върху повишаване на качеството на медицинската помощ чрез изграждане на ефективна система за контрол и оценка на оказваните здравни услуги.

Тема на разговора ще бъдат и преструктурирането и приватизацията на държавните и общинските болници при запазване на равен и ефективен достъп до медицинска помощ.
На срещата ще бъде обсъдено използването на немския опит при разработването и внедряването на електронното здравеопазване у нас.
Сфера за бъдещо сътрудничество е и професионалната квалификация на медицинските специалисти и предоставянето на информация относно немските компетентни власти в областта на взаимното признаване на професионални квалификации и взаимодействието между Министерството на здравеопазването, съсловните организации и висшите медицински училища.