България е страната с най-млади майки на първородни деца в ЕС със средна възраст от 26,1 г., сочат данни на европейската статистическа служба Евростат за 2017 г., цитрани от Investor.bg. Българките раждат второто си дете средно на 29,3 години, а 58,9% от децата се раждат в двойки без брак, сочи още проучването.


По-тревожният факт обаче е, че страната ни заема и второ място в съюза по дял на първородни деца, родени от майки в тийнейджърска възраст. Пред нас е само Румъния с 13,9% от общия брой първородни деца, а в България делът им е 13,8%.


Далеч след нас остават Унгария с 9,9%, Словакия с 9,5%, Латвия с 6,7% и Великобритания с 6,1%. На обратния полюс са Дания с 1,5%, Италия и Словения с по 1,6%, Холандия с 1,7%, Люксембург с 1,9% и Швеция с 2%.Най-късно според статистиката на Евростат, първородни деца от жени на 40 години или повече, се раждат в Испания (7,4% от общия брой първородни деца през 2017 г.) и Италия (7,3%). След тях се нареждат Гърция с 5,6%, Люксембург с 4,9%, Ирландия с 4,8% и Португалия с 4,3%.


В Румъния жените раждат първото си дете средно на 26,5 години, като страната се нарежда на второ място след България. Следват Латвия с 26,9 години, Словакия с 27,1 години, Полша с 27,3 години, Литва с 27,5 години и Естония с 27,7 години.


Жени над 30-годишна възраст раждат първото си дете в Италия (средно 31,1 години), Испания (30,9 години), Люксембург (30,8 години), Гърция (30,4 години) и Ирландия (30,3 години).


Общо 5,075 млн. бебета са се родили в Европейския съюз през 2017 г., като броят им е намалял спрямо 5,148 млн. през 2016 г. Най-висока е била раждаемостта във Франция с 1,90 раждания на жена, следвана от Швеция с 1,78, Ирландия с 1,77, Дания с 1,75 и Великобритания с 1,74. В България тя е била 1,56, като остава малко под средното равнище от 1,59 раждания на жена в ЕС.


Най-ниска раждаемост е отчетена в Малта с 1,26 раждания на жена, Испания с 1,31, Италия и Кипър с по 1,32, Гърция с 1,35, Португалия с 1,38 и Люксембург с 1,39.


В ЕС като цяло 81,5% от ражданията са на първо или второ дете, докато ражданията на трето дете съставляват 12,5% от общия брой родени деца, а четвърто или следващо раждане оформят дял от 6%.