България e на първо място по смъртност в Европейския съюз за 2020 г. На 100 000 души леталните са 1787 . Това са официални актуални данни на статистическата агенция на Европейския съюз „Евростат“. След България се нареждат Румъния с 1622, Унгария с 1513, Литва с 1482 и Латвия с1445.

 

Най-ниска смъртност е регистрирана във Франция (863 смъртни случая на 100 000 жители) и Ирландия (892), Люксембург (905), Финландия (917) и Испания (919).


 

Въпреки пандемията от Covid-19 през 2020 г., сърдечносъдовите заболявания са водещата причина за смърт във всички страни от ЕС, с изключение на Дания, Ирландия, Франция и Холандия, където ракът е основната причина. Тези две групи заболявания остават водещите причини за фатален край в световен мащаб. Общо 1,7 милиона души са починали от заболявания на кръвообращението и почти 1,2 милиона - от рак.

 

Сред страните членки на ЕС най-висок е делът на смъртните случаи от сърдечносъдови заболявания в България (61 на сто), а най-нисък във Франция (20 на сто), докато най-висок дял от рак се наблюдава в Ирландия (29 на сто) и най-нисък дял в България (15 на сто).

 

Болестите на кръвоносната система и раковите заболявания заедно представляват 55 на сто от причините за леталитет в ЕС, вариращи от 42 на сто в Белгия и 76 на сто в България.

 

Covid-19 е третата причина за фатален край с общо почти 439 000 смъртни случая. Най-висок дял на смъртност от Covid-19 е регистриран в Белгия (18 на сто) и Испания (15 на сто), а най-нисък е във Финландия и Естония (и двете по 1 на сто).


Показателят на смъртността в ЕС е част от измерителите на европейското статистическо възстановяване. Подчертава мащаба на здравната криза, което позволява допълнителен анализ на причините. Въпреки че международната сравнимост на данните, пряко свързани със смъртността от Covid-19, може да бъде спорна поради различни правила за класифициране на причините за смъртта, както и няколко проблема с недостатъчно покритие, този подход предоставя обща мярка за въздействието на кризата върху леталния процент, защото включва всички смъртни случаи, независимо от причината им.

 

Референции:
Excess mortality – statistics. Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics#Excess_mortality_in_the_EU_between_January_2020_and_December_2022