Хората с тумори на хипофизата в България нямат достъп до модерни методи за лъчелечение и радиохирургия, алармира Асоциация „Хипофиза“. По този повод пациентската организация изпрати жалба до националния омбудсман и Комисията за защита от дискриминация, в която настоява за реална реимбурсация на разходите за високотехнологично лъчелечение по съответните клинични пътеки.

 
Лъчелечението и радиохирургията се прилагат при случаи на неуспех на оперативното лечение и при болни с тумори на хипофизата с противопоказания за извършване на хирургично лечение. Терапията обаче е недостъпна за българските пациенти, като основна причина е недофинансиране на клиничните пътеки. Към момента нито един лъчетерапевтичен център не предлага уникалните методи. Това е изключително прецизна и поради това 3-4 пъти по-трудоемка дейност, която изисква участие на голям екип професионалисти и сериозни разходи за болницата. 
 
От лъчетерапия и радиохургия се нуждаят около 20% от хората с тумори на хипофизата, които не могат да бъдат лекувани с лекарства и хирургическа намеса. 
 
За да получат необходимото лечение, хората с тумори на хипофизата са принудени да се лекуват в турски центрове, където заплащат сумите от 10 000 евро за курс лъчетерапия или радиохирургия. Разходите за престой и пътуване допълнително натоварват болния и близките му. Сумата е непосилна, тъй като по-голямата част от страдащите от години са в тежко здравословно състояние и се издържат с инвалидна пенсия в размер на 126 лв. До момента нито един засегнати от тумор на хипофизата над 18-годишна възраст не е получил финансиране от НЗОК и Комисията за лечение в чужбина за този вид терапии.
 
При подлагане на лъчелечение в България, се облъчва част от главния мозък на пациента, което не само че не решава проблема, но е свързано с когнитивни и други мозъчни разстройства, казват от Асоциация „Хипофиза“.
 
Българи с акромегалия са успешно лекувани с гама нож още преди 18 години в бившата социалистическа Чешка република. Недопустимо е до този момент това лечение да не е достъпно у нас. Според изследване на Станфордския университет 44% от преминалите лечение с кибернож достигат до пълна ремисия. В момента в България хората в тежко състояние се подържат със скъпоструващо лечение, с което не достигат до ремисия.
 
Достъпът до лъчелечение и радиохирургия е важен и за болните с онкологични заболявания, които също са лишени от този вид животоспасяващо лечение, а за достъпната терапия в повечето случаи се чака над 4 месеца.
 
До момента Министерството на здравеопазването и здравната каса отказват съдействие, подчертават от Асоциация „Хипофиза“.