Ситуацията в България по отношение спазването на правата на децата бе обсъдена на предварителната сесия на Комитета по правата на детето на ООН в Женева.

 

Това става малко след като Националната мрежа за децата изпрати свой алтернативен доклад, разкриващ конкретни нарушения на детските права, събрани след сигнали, подадени от родители, граждани и членове на организацията. В документа са включени и препоръки, направени от децата и младите хора, които отправят своите искания към българското правителство.


 

В заседанието на ООН се включиха две български деца - Ева и Валерия. Ева е на 17 години, живее и учи във Велико Търново и се подкрепя от „SOS – Детски селища  - България“.  Валерия е на 17 години, учи във СОУ „Бачо Киро“ - Павликени и е доброволец към Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“.

 

Темата, която те са представили пред 18-те независими члена на Комитета, е насилието над деца и сред децата. Двете момичета са убедени, че насилието ражда насилие и не трябва да бъде толерирано под никаква форма.

 

В предварителната сесия участие взе Дани Колева, програмен директор на Национална мрежа за децата. Тя представи основните проблеми, които гражданските организации, работещи с деца и семейства в България срещат.

 

По-важните от тях са липсата на независим орган, който да има нужните ресурси за ефективна защита и гарантиране на детските права, както и на целенасочена семейна политика и семейно-ориентиран подход във всички секторни политики. Проблем има с начина, по който се случва деинституционализацията у нас.

NEWS_MORE_BOX

 

В момента фокусът е поставен върху проектите, а не върху правата на децата и не се наблюдава устойчивост и регламентиране на създадените иновативни услуги. Има и неяснота за това какви ще бъдат следващите стъпки и не на последно място, тъй като гражданските организации се изключени от процеса на консултиране и взимане на решения.

 

Според специалистите е наложително в най-кратки срокове да се подобри капацитета на системата за закрила чрез разработване на стандарти за натовареност и компетентност на социалните работници и осигуряване на подходящо обучение, супервизия и подкрепа, както и да се премахне на двусменния режим на обучение.

 

Те изтъкват, че тази практика обезсмисля целодневната организация на учебния процес и ограничава възможностите на училищата да развиват форми за свободното време на децата и учениците.

 

Необходимо е още гарантиране на приятелски настроена към майката и бебето здравна система, като се променят съществуващите грижи и практики преди и след раждането на дете, които не съответстват на съвременните тенденции, като разделянето на майките и бебетата, липсата на подкрепа за кърмене и недопускането на придружител по време на раждане.

 

В резултат на срещата, представителите на Комитета ще изпратят въпроси към правителството и отговорните институции, чиито отговори ще бъдат разгледани заедно с доклада на  държавата през месец юни 2016 г.