Безплатно поставяне на силанти на зъбите на деца между 5- и 8-годишна възраст предстои до 15 декември 2022 г. в Медико-денталния център на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Царица Йоанна - ИСУЛ“.

 

Силантите предпазват децата от възникването на кариес, като образуват бариера между зъба и бактериите, които водят до този проблем.


 

Не е необходимо направление, но се изисква предварително записване на час на телефонен номер 02 94 32 207.

 

Инициативата е част от националната кампания за зъбна профилактика на най-малките, в която участват над 500 специалисти по дентална медицина от цялата страна.

 

Според проведено национално проучване шестгодишните деца в България средно имат по 4 кариеса, а 18-годишните – по 6 кариеса. Установено е, че всеки четвърти 18-годишен е с един изваден постоянен зъб.

 

Според същото проучване приблизително 2/3 от децата на 18-годишна възраст имат заболявания на гингивата и пародонта, което е предпоставка за сериозни зъбни проблеми.

 

Най-висок е относителният дял на децата със здрави временни зъби ( 5-6 годишните) в област Хасково (44.33%) и най-нисък в София-град (9,58%).

 

При 12-годишните, когато вече повечето зъби са постоянни, най-висок е процентът на здравите деца в област Добрич (37,92%). В някои от областите още на 12- годишна възраст, разпространението на зъбния кариес е над 90,00% (например област Смолян, където само 6,25% от децата са без кариес).

 

При 18-годишните отново най-висок е относителният дял на здравите деца в област Хасково (24,17%), а най-нисък в област Смолян (едва 1,66%).

 

„От научни изследвания става ясно, че за българските деца най-големият рисков фактор за развитие на зъбен кариес са количеството, честотата и начина на консумация на въглехидратите. При 95% от децата имаме завишена консумацията на въглехидрати, а при 80% от тях се използват междинно (между основните хранения) нискомолекулни въглехидрати и подсладени напитки, поддържащи кариесогенна ситуация за часове.

 

Доказа се, че децата с неправилна въглехидратна консумация имат средно с 3,61 кариеса повече и притежават два пъти по-занемарена устна хигиена. Ако зъбките на тези деца се силанизират навреме, това ще понижи наполовина риска от развитието на кариес“, обяснява доц. д-р Виктория Жекова, която е ръководител на Програмата за силанизиране за цяла България.