Точно 200 души са преминали през Клинична лаборатория към УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”, като при двама от тях без оплаквания, е установена инфекция с вируса на хепатит С. Данните са от периода 15 септември 2018 г. - до момента, и са резултат от инициативата за безплатни изследвания във връзка с Европейската седмица за изследване на СПИН и вирусни хепатити.


От лечебното заведение припомнят, че хепатит С е инфекциозно заболяване, за което има разработена ефикасна терапия. Затова УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ” ще продължават безплатния си скрининг за носителство на вируса на хепатит С и през 2019 г. Желаещите да се изследват е необходимо да се явят пред регистратурата на Клинична лаборатория в работен ден от 8-12 часа. Могат да са приемали храна, предупреждават от Клиниката по гастроентерология, която провежда лечение на пациенти, заразени в вируса на хепатит С.


Хепатит С отблизоХепатитът е възпаление, което често се причинява от вирус. От петте различни хепатитни вируси (A, B, C, D и E), само В и С могат да хронифицират, причинявайки продължително заболяване. Хепатитите се разделят на остри (които продължават по-малко от 6 месеца) и хронични (които продължават по-дълго).


По данни на Министерство на здравеопазването - хепатит В и С взети заедно, представляват една от най-големите глобални заплахи за здравето, убивайки приблизително 1 милион души годишно. Изчислено е, че повече от 500 милиона души по света са заразени с хепатит В или С и един на всеки трима е бил изложен на инфектиране с единия или и с двата вируса.


Вирусът на хепатит С се разпространява при директен контакт със заразена кръв. Може да бъде предаван и чрез други телесни течности, но много рядко. Много от заразените с хепатит В или С хора нямат симптоми на заболяване, но могат да предават вируса на други хора.

 

Най-честите пътища на разпространение са:

  • Преливане на неизследвани кръв или кръвни продукти;
  • Медицински или стоматологични интервенции с недобре стерилизирани инструменти;
  • От майка на дете по време на раждане;
  • По полов път (за хепатит В);
  • При общи игли за инжектиране на наркотици;
  • Употреба на общи приспособления за поемане на кокаин;
  • При споделяне на самобръсначки, четки за зъби и др.;
  • Татуировки и пиърсинг, когато са извършени с нестерилни инструменти.