Едва 10% или 150 000 български пенсионери ще получат обещаната безплатна противогрипна ваксина, която от тази есен ще се осигурява от държавата. Безплатните имунизации за възрастните над 65 години се въвеждат с новата Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019-2022 г.


По изнесените данни на Министерство на здравеопазването у нас имунизационният обхват с грипни ваксини е твърде нисък, като за периода 2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души (2,17 - 2,61%). Изчисленията са на базата извършени продажби, а не на реално приложени дози.


„Поради изключително ниския обхват с ваксината Министерство на здравеопазването разработи Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  2019-2022 г. Имунизацията срещу сезонен грип е особено важна за хората в напреднала възраст, при които тежкото протичане и усложнения намаляват до 60%, а смъртните случаи с 80%“, съобщават от министерството.Целта за първата година от влизане в действие на Програмата е да се постигне 10 % имунизационен обхват, който да се повишава плавно всяка следваща година от действието на Програмата, като през 2022 г. той трябва да бъде 25%. „Ето защо, при имунизационен обхват през 2017 г. от 2,4% за всички рискови групи, Министерството на здравеопазването счита, че притесненията за недостиг на ваксини против грип през 2019 г. са неоснователни“, е отговорът на администрацията срещу критиките към програмата от общопрактикуващи лекари и съсловни организации.


Принципът, по който ще се поставят ваксини, ще бъде заложен в Указание за реда за предписване, отпускане, отчитане и заплащане на ваксините срещу сезонен грип, осигурявани по Националната програма, изготвено от Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). След влизането му в сила личните лекари ще могат да заявяват количества ваксини за лица от пациентската си листа, отговарящи на критериите. Съгласно проекта на Указанието срокът за извършване на имунизациите обхваща периода от 1 октомври до 31 декември 2019 г.


Имунизацията срещу грип е включена като препоръчителна съгласно Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в България. Всяка година специалистите препоръчват ежегодно ваксиниране на всички хора, навършили 65 години, както и на възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащи от някои хронични заболявания, за живеещи в организирани колективи (специализирани институции за предоставяне на социални услуги, военни поделения, общежития и др.). Противогрипната ваксина е подходяща и за хората с повишен риск от заразяване във връзка с професията им (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонал и др.) или лица, които могат да заразят високорискови пациенти (членове на семейството, персонал на лечебни, здравни и социални заведения). 


Всяка ваксина се поставя след преценка на здравословното състояние на пациента и при липсата на противопоказания. Общопрактикуващият лекар е изпълнителят на Националната програма и има професионалната компетентност да препоръча имунизация с противогрипнаваксина.