Ноември е месецът за борба с рака на устната кухина и по този повод предстои организирането на информационно-профилактичната кампания „Ако се съмняваш...провери!“, която се провежда за пета поредна година. Тази година тя ще бъде в периода 26-и – 30-и ноември 2016 г.
 
Организатор е Асоциацията на студентите по дентална медицина – град Варна в тясно сътрудничество с Асоциацията на студентите по медицина Варна (АСМБ Варна), Асоциацията на студентите по фармация Варна (АСФВ Варна), Студентски съвет. Любезна помощ оказват от Катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия към ФДМ, както и Академичното ръководство на Факултета по дентална медицина и Медицински университет-Варна.
 
Традиционно кампанията „Ако се съмняваш…провери!“ се състои от информационна и профилактична част. Информационната част ще започне с раздаване рекламни материали в дните от 26-и до 29-и ноември 2016 г.
 
На 26-и и 27-и ноември ще бъдат разположени пунктове в Мол Варна и Гранд Мол в часовите интервали от 13 до 17 часа.
 
На 28-и и 29-и ноември ще бъдат активни пунктове в МУ-Ректорат и Факултета по дентална медицина в часовите интервали от 11 до 13 часа, откъдето също ще се раздават рекламни брошури и флаери.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Профилактичната част ще бъде на 30-и ноември, като ще включва извършване на безплатни профилактични прегледи във Факултета по дентална медицина в часовия интервал от 11 до 15 часа в 121 кабинет и в УМБАЛ“Св. Марина“ от 12 до 15 часа в 928 кабинет.
 
За края на кампанията е предвиден лекционен модул, на който предстои да се обсъдят проблемите на преканцерозите и онкологичните заболявания в устната кухина, предвижда се да бъде презентирано обобщение от направените прегледи. Лекционният модул ще се състои от 19 часа в зала „Доц. Д. Клисаров“ във ФДМ на 30-и ноември.
 
За записване за участие в кампанията можете да се свържете с посочените отговорници по пунктове (минимален интервал на участие 1 час):
 
Пункт Дата Часови интервали Отговорник
МОЛ Варна 26.11.2016 13:00 - 17:00 Константин Костов (0889 62 12 61)
Гранд Мол Варна 26.11.2016 13:00 - 17:00 Павел Георгиев (0886 60 79 03)
МОЛ Варна 2 07.11.2016 13:00 - 17:00 Ралица Тонева (0894 71 85 83)
Гранд Мол Варна 27.11.2016 13:00 - 17:00 Десислав Добрев (0888 83 90 99)
МУ-Ректорат 28.11.2016 11:00 - 13:00 Тина Трайкова (0895 55 69 72)
ФДМ 28.11.2016 11:00 - 13:00 Грета Георгиева (0877 66 25 23)
МУ-Ректорат 29.11.2016 11:00 - 13:00 Ива Йорданова (0884 72 24 34)
ФДМ 29.11.2016 11:00 - 13:00 Ивелина Христова (0883 33 10 23)
ФДМ 30.11.2016 11:00 - 15:00 Мирослав Стойков (0896 78 77 58)
УМБАЛ “Св.Марина“ 30.11.2016 12:00 - 15:00 Даниел Рачев (0899 86 44 52)
 
За всякакви допълнителни въпроси относно кампанията може да се свържете с отговорниците за кампанията –  Мирослав Стойков (0896 787 758) и Павел Георгиев (0886 607 903).