Темпото на растеж при децата е ключов показател за доброто им здраве. Забавянето в сантиметрите или ускорения растеж при малките може да е ранен показател за медицинско заболяване. Проследяването на растежа във времето е важно, защото помага да се идентифицират тенденциите, твърдят специалистите.


Затова популярната вече мобилна „Клиника на колела“ ще гостува в Пловдив и Кюстендил през ноември. Тя е част от стартиралата през 2017 г. в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна мащабна кампания на Варненското дружество по детска ендокринология GROWINFORM за ранно откриване и навременно лечение на състояния, свързани с проблемен растеж. От месец септември 2018 г. кампанията е национална.


Безплатните прегледи за измерване на детския растеж ще се проведат на 7 и 11 ноември в Пловдив и на 12 ноември в Кюстендил. Мобилният екип на д-р Росица Стойчева включва детски ендокринолози, които ще правят оценка на растежа на децата, а в Пловдив оценката ще се извърша съвместно с доц. д-р Нарцис Калева от детската клиника в УМБАЛ „Св. Георги“.За прегледите не е необходимо предварително записване, нито направление, но е добре да се знае ръстът на родителите и данни за ръста и теглото на детето през годините.


Графикът на прегледите в Пловдив е: 7 ноември от 9 до 12 часа, УМБАЛ „Св. Георги“, детска клиника, етаж 1, Специализиран кабинет; 11 ноември от 9 до 12 часа, УМБАЛ „Св. Георги“, детска клиника, етаж 1, Специализиран кабинет. Същият ден от 12 до 13 часа в Детската клиника в УМБАЛ „Св. Георги“ ще се проведе беседа с родители.


Прегледите в Кюстендил са на 12 ноември от 9 до 11.30 часа и от 13 до 16 часа, в Централната поликниника,  етаж 1, кабинет 9. Беседата с родители е същия ден от 12 до 13 часа, отново в кабинет 9.


В рамките на „Клиника на колела“ детските ендокринолози са прегледали безплатно пациенти в 10 града в страната - Варна, Шумен, Разград, Бургас, Габрово, Велико Търново, Горна Оряховица, Русе, Сливен и Ямбол. Общо 146 деца на възраст от 2 до 18 години са прегледани от ендокринолозите, като при 52 от тях са установени отклонения. Успешно лечение е започнало при 12 деца, а 22 са под наблюдение за започване на лечение.