Столичната ДКЦ „Софиямед“ се включва в Световната седмица за борба с глаукомата, която тази година се отбелязва от 9 до 14 март. Това съобщиха от лечебното заведение.

 

Медицинският център организира безплатни профилактични прегледи, включващи измерване на вътреочно налягане чрез безконтактен томометър. Прегледите ще се провеждат от 10 до 13 март след предварително записване на тел. 0700 31 051, като за тях не се изисква направление.


 

На пресконференция по темата днес от Националната глаукомна асоциация настояваха за пълна реимбурсация на терапията за лечение на глаукома, което ще гарантира качественото лечение за страдащите от това коварно заболяване.

Ккъм момента болните от глаукома трябва да доплащат 50% от стойността на терапията си всеки месец, което води до често прекъсване и промяна в курса на лечение.

Необходимо е и да се увеличи и броят на безплатните прегледи на диспансеризираните болни при офталмолозите, което ще подобри контрола на заболяването и качественото проследяване от страна на специалистите.
 

На събитието държавният експерт в дирекция "Лекарствени продукти и медицински изделия" към Министерството на здравеопазването д-р Нели Таринска отбеляза, че вече е изготвено Фармако-терапевтично ръководство по очни болести, в което значително място е отделено на глаукомата.

 

Изданието е предоставено на Националния съвет по цени и реимбурсиране, където ще се извърши неговото утвърждаване.

NEWS_MORE_BOX


В ръководството са включени всички терапевтични режими и критерии за ефикасност на глаукомната терапия. Таринска посочи, че този вид ръководства ще бъдат задължителни за всички медицински специалисти.

 

Глаукомата е една от водещите причини за необратима слепота в световен мащаб. Сравнително високата честота и тежката инвалидизация на пациентите, която настъпва поради трайна загуба на зрението, определят глаукомата като социално значимо заболяване.

 

Много често болните с глаукома имат и вътрешно перде – т.нар. старческа катаракта. Затова, когато се провежда скриниг за активно откриване на болни с глаукома, задължително се прави пълен очен преглед за търсене и на други рискови заболявания във възрастта след 50 години – например катаракта, свързана с възрастта макулна дегенерация и други.

 

По данни на Националната глаукомна асоциация, между 70 000 и 80 000 души в България страдат от глаукома, като само половината от тях знаят, че са болни и се лекуват.

 

Липсата на ранна симптоматика при повечето форми на глаукома е причина заболяването да се установява късно – във фаза на напреднало увреждане, когато лечението е недостатъчно ефективно или не може да бъде проведено.

 

Очните лекари препоръчват на всички над 50-годишна възраст да се извършва веднъж годишно профилактично изследване на зрението и измерване на очното налягане. Световната седмица за борба с глаукомата се провежда за поредна година по инициатива на Световната асоциация по глаукома и на Световната глаукомна пациентска асоциация.