Безплатни прегледи в шест специалности се провеждат във II Mногопрофилна болница за активно лечение-София. Безвъзмездни консултации по вътрешни болести се извършват и в IV МБАЛ-София.

 

II МБАЛ-София


 

Специалисти от шест специалности - кардиология, вътрешни болести, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести и педиатрия - ще преглеждат през октомври и ноември от 14:00 до 16:00 часа в отделните клиники на общинската II МБАЛ-София. Необходимо е предварително записване на час на телефонен номер 02 91 58 500 в работни дни.

 

В Клиниката по кардиология, намираща се на партера, в приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания, от 12:00 до 14:00 часа на 6, 13, 20 и 27 октомври ще преглеждат д-р Неновски, д-р Карчинова и д-р Георгиева. Същите специалисти ще провеждат консултации и на 3, 10, 17 и 24 ноември.

 

В Клиниката по вътрешни болести, отново намираща се на партера, в кабинета на Отделението по пулмология и фтизиатрия, от 10:00 часа до 12:00 часа на 4, 11, 18 и 25 октомври и на 1, 8, 15, 22 и 29 ноември ще преглежда д-р Халил, а на 5, 12, 19 и 26 октомври и на 2, 9, 16, 23 и 30 ноември – д-р Лалов.

 

В Клиниката по гастроентерология, на първия етаж в кабинета на началника на Отделението по гастроентерология от 12:00 до 14:00 часа на 5, 12, 19 и 26 октомври ще преглежда д-р Костов, а на 2, 9, 16 и 23 ноември – д-р Иванова.

 

В Клиниката по ендокринология и болести на обмяната, намираща се на третия етаж в кабинета на началника на Клиниката по вътрешни болести и началника на отделението, от 11:00 до 13:00 часа на 4 и 18 октомври и на 1, 15 и 29 ноември консултации ще дава д-р Хаджилазов, а на 11 и 25 октомври и 8 и 22 ноември - доц. Иванов.

 

В Клиниката по педиатрия, на партера в приемно-консултативния кабинет за детски болести, от 11:00 до 13:00 часа на 5, 12, 19 и 26 октомври и на 3, 10, 17 и 24 ноември ще преглежда проф. Спасов.

 

В Клиниката по нервни болести, намираща се на партера в приемно-консултативния кабинет за нервни болести, от 11:00 до 13:00 часа на 5, 12, 19 и 26 октомври  и на 2, 9, 16, 23 и 30 ноември ще консултира д-р Гуленова.

 

IV МБАЛ-София

 

Специалистите в IV МБАЛ-София ще преглеждат за заболявания като артериална хипертония, исхемична болест на сърцето, захарен диабет, обменни ендокринопатии постковидни усложнения.

 

Прегледите ще се извършват до 14 ноември всеки вторник, сряда и четвъртък от 11:30 ч до 13:00 часа, след записване на регистратурата на IV МБАЛ-София на телефонен номер 02 /953 24 85.