Националната кардиологична болница обявява „Ден на свободен достъп” по случай Световния ден на сърцето. На 29 септември, събота, от 8 до 16 часа, медицинските специалисти от болничното заведение ще извършват безплатни прегледи на пациенти от цялата страна.

За целта е необходимо желаещите предварително да си запишат час за преглед на тел. (02) 9211 211. Не се изисква направление или друг документ за преглед.

Прегледите ще се извършват на първия етаж в Диагностично-консултативните кабинети към болницата:

 

  • Кабинет № 53 към Отделението по електрокардиостимулация - извърша консултативни прегледи, прием и проследяване на пациентите с имплантирани електрокардиостимулатори или други подобни устройства, или насочени за преценка на необходимостта от поставянето им.
  • Кабинети № 54, 55 и 56 към Клиниката по кардиология – извършва прегледи на пациенти, насочени за преглед от кардиолог.
  • Кабинет № 57 към Клиниката по съдова хирургия и ангиология – извършва прегледи на съдово болни пациенти.
  • Кабинет № 58 към Клиниката по съдова хирургия и ангиология - извършва ултразвуково изследване на периферни артериални или венозни съдове.
  • Кабинети № 59 и 62 са детски кардиологични кабинети към Клиниката по детска кардиология и детски болести.
  • Кабинет № 63 е неврологичен кабинет към Клиниката по мозъчно-съдова патология.
  • Кабинет № 64 е кабинет за антикоагулантен контрол - Обслужва пациенти, които провеждат лечение с препарати, намаляващи съсирваемостта на кръвта (антикоагуланти).