В световния месец за превенция на рака на простатата Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) организира безплатни прегледи. Консултациите са предназначени за мъжете между 50 и 70 години и ще се извършват от екипа на проф. Красимир Нейков, началник на Клиниката по урология към лечебното заедение. 


Прегледите започват на 7 ноември и ще продължат три седмици - до 28 ноември, всеки работен ден от 12 до 14 ч. в кабинет 107. Необходимо е предварително записване на телефон: 02/8076299 (от 8 до 12 ч.). От УСБАЛО уточняват, че прегледите не включват тест с PSA (простат-специфичния антиген), но ако пациентът има актуален от последните 12 месеца, е добре да го носи със себе си. 


Ракът на простата е един от честите карциноми сред мъжете – около 1,5-2% от всички карциноми (неговата честота се увеличава с напредване на възрастта). У мъже над 90 години микрокарциноми или по-големи карциноми на простатната жлеза се намират в повече от 80% от случаите. Всяка година у нас новите случаи са над 2400.Туморното развитие започва близо до капсулата и по-често в задния дял на простатата, което забавя симптоматиката и ранната диагностика, тъй като не се притиска непосредствено уретрата. Основните симптоми за възможни проблеми с простатата са затруднено уриниране, наличието на тънка струя, чести нощни ходения. Сред рисковите фактори са напредването на възрастта и неправилният начин на живот. Диагностицирано навреме обаче заболяването е лечимо.


Най-важният лабораторен белег, който предшества клиничната симптоматика, е повишаването на простат-специфичния антиген (PSA), поради което този тест има изключително значение за ранната диагноза на карцинома и е въведен като скринингов в много страни. Простат-специфичният антиген се продуцира от епителните клетки от дукталния и ацинарен епител. Неговите стойности в серума зависят от възрастта, но обикновено над 4,5 ng\ml насочват към консултация със специалист.


Лечението на рака на простата включва активно наблюдение, лъчелечение и хирургическа намеса, която дава добри резултати в ранен стадий на заболяването, когато още не е метастазирал.