Безплатни консултации с ерготерапевт ще се проведат на 21 април в София. Те са организирани от фондация „Нашите недоносени деца“ и ще бъдат в семеен център „Малки чудеса“, от 09 до 18 часа. 

 

Родителите, които искат да се възползват от възможността, трябва да си запишат предварително час на телефон 0887545446. 


 

Консултациите ще се провеждат от Руслана Анастасова. Тя е ерготерапевт, ресурсен специалист на деца със специфични образователни и социално-емоционални потребности. Завършила е "Социална работа с деца" - бакалавърска степен, преминала е четири годишно обучение по "Музикотерапевтични подходи в психотерапията". Има и следдипломна квалификация по "Фамилно консултиране".

 

Руслана работи с деца и техните семейства от почти 15 години, член е на Българската Асоциация по Музикотерапия и пълноправен член на АБЕТ( Асоциация на българските ерготерапевти). Интересува се от емоционалното и социално развитие на децата, учене и развиване чрез игра, работа с деца със специфични образователни и емоционало-социални трудности; ерготерапевтични практики в ранна детска и училищна възраст, подкрепа на родители по пътя на отглеждане и подкрепа на деца, които имат особености в развитието.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Ерготерапията е ползна за деца, които имат затруднения с концентрацията, фокусирането и организирането на определена дейност. Подходяща е за малчуганите, които се затрудняват да контролират собствените си дейности и поведение и/или трудно интегрират различните стимули, идващи от средата. Прилага се най-често при деца, които имат затруднения с финната и груба моторика. 

 

Семеен център „Малки чудеса“ на фондация „Нашите недоносени деца“ бе открит в столицата на 17 ноември 2017 г. Той предлага различни услуги за малчугани, родени преждевременно. В него работят психолози, логопеди, специалисти по ранна детска интервенция и двигателно развитие, музикотерапевт, консултанти по кърмене, чийто основна цел е да оказват подкрепа на семействата с недоносени деца.