На 17 май 2022 г., в Световния ден за борба с хипертонията, в специално изградена конструкция пред Поликлиниката на Военномедицинска академия (ВМА) от 10:00 до 16:00 часа, се извършват безплатни консултации от кардиолози.

 

Специално на 17 май не се изисква предварително записване или направление от личен лекар.


 

Кръвното налягане на желаещите да получат консултация от специалист ще бъде измерено с електронни апарати, снабдени с специална технология за откриване на предсърдно мъждене без електрокардиограма (ЕКГ). Специфичният вид аритмия се смята за един от основните рискови фактори за инсулт.  

 

Тази технология е подходящ и сигурен метод за скрининг на предсърдно мъждене в домашни условия, подпомагащо профилактиката на мозъчен инсулт и инфаркт.

 

По този начин ВМА се включва в националната здравна кампания „Измерване, което спасява живот. Твоя.”, организирана от Българска лига по хипертония във връзка със Световния ден за борба с хипертонията.

 

Основната идея на кампанията е да се подобри обществената осведоменост за значимостта от контрол на кръвното налягане, чрез профилактични прегледи и регулярно измерване.

 

Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%. 

 

В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. 

 

По данни на Националния статистически институт от проведено европейско здравно проучване за периода 2008-2017 г., заболеваемостта от хипертония при лица над 15-годишна възраст е около 30%. 

 

Наблюдава се общо нарастване на случаите, регистрирани с хипертония, както и увеличаване на пациенти с високо кръвно налягане в по-млада възраст – 45-65 г., т.е. подмладяване на болестта.

 

В рамките на кампанията хората ще бъдат информирани за рисковете от хипертонията, като получат информационни материали със съвети за здравословен начин на живот, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото покачване. 

 

Началото на Българската лига по хипертония е поставено преди над 20 години от проф. Чудомир Начев с негови сътрудници от Клиника по кардиология към Клиниката по пропедевтика и вътрешни болести „Проф. Ст. Киркович”, МУ-София и съмишленици, хабилитирани лица, работещи по проблемите на артериалната хипертония в различни дисциплини – клинични и фундаментални.