Сайт, посветен на логопедията, организира кампания за безплатни детски изследвания през месец март 2023 г. Инициативата се провежда за пети пореден път. 

 

На „логопедия.бг“ родителите могат да открият цялата необходима информация за каузата, включително и търсачка, през която след въвеждане на съответния град, се визуализират всички логопеди, участващи в кампанията.


 

През месец март се отбелязва Европейския ден на логопедичната терапия (6 март), който българските логопеди разпознават и като свой професионален празник.

 

Тази година кампанията се провежда под надслов „Провери, за да знаеш!“ и се фокусира върху създаването на навици за регулярни консултации с логопед.

 

Важно е да напомним, че само така може пълноценно да бъде проследено езиково-говорното развитие на децата, както и да създадем една устойчива превенция на риска от изоставане в развитието на комуникативните умения.

 

Кампанията ще завърши с връчването на първите награди „Логопед на годината“ на специална церемония на 11 март 2023 г. 

 

Логопедите терапевтират нарушенията на речта, езика, преглъщането и гласа. Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетика, морфология, синтаксис, семантика). Проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително и при четене и писане, както и в невербалното изразяване, като жестове и мимики.

 

Обект на логопедична терапия са артикулационни нарушения, гласови разстройства, комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии, разстройства вследствие на нарушена инервация на артикулационните органи. 

 

Езиковите нарушения може да се отнасят до формата, съдържанието или употребата на думите. Комуникативни проблеми при деца със слухови, зрителни или интелектуални затруднения също се третират от логопеди. 

 

Специфични обучителни трудности като дислексия, дисграфия, дискалкулия или специфично нарушение на способността за учене могат да бъдат повлияни от терапията с логопед. 

 

Комуникативни нарушения при нарушение на плавността на речта (заекване, запъване, тахилалия, брадилалия) често търпят подобрение след работа със специалист логопед. Нарушенията от аутистичния спектър също влизат в полето на логопедията.

 

Академичната подготовка включва придобиването на знания и умения по базисните за специалността науки в три блока – психолого-педагогически, медико-биологичен и лингвистичен, и в профилиращи дисциплини, пряко свързани с професията логопед.

 

Всяка профилираща дисциплина обхваща конкретна нозологична област и съдържа три модула: описание на съответната патология, диагностично оценяване, основни корекционно-терапевтични интервенции.