Безплатна онлайн лекция „Първи грижи за новороденото“ предстои на На 26 май 2022 г. от 14:30 в Университетската многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив.

 

Избраният лектор е педиатърът д-р Диана Аргирова, ръководител на Отделението по неонатология в бившата Окръжна болница.


 

Тя ще разясни какви са първите грижи, които се полагат за новороденото, как трябва да се къпе и да се храни то. Ще покаже на родителите, как да се грижат за кожата на новороденото. Също така д-р Аргирова ще отговаря на въпросите на бъдещите родители. 

 

Лекцията е организирана от Университетската многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив и Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) „За деца и родители” в Пловдив, който е подготвил и подарък книга за участниците. 

 

За да се включат в безплатната онлайн лекция „Първи грижи за новороденото“ в „УМБАЛ-Пловдив“ е необходимо желаещите да се регистрират до 24 май 2022 г. 

 

Те ще получат линк за достъп до лекцията в онлайн платформа. Могат да се запишат и на тел: 032/ 943 444 и 0878 445 628, както и на имейл: s.slavcheva@detebg.org. Лице за контакт е Сибила Славчева, ,,ЦОП „За деца и родители”-Пловдив.

 

Центърът работи с различни уязвими групи, като поставя основен фокус върху деца с трудности в развитието, в риск от изоставяне, поверени на обществена грижа, в приемни и осиновителни семейства, деца, преживели насилие в семейството, в риск от отпадане от училище и с обучителни затруднения, деца от семейства с трудно социално положение, както и бременни момичета.

 

“Също така работим с родители на деца с увреждания, родители в конфликт при раздяла, родители със зависимости и родители с липса или с нисък родителски капацитет. Услугите на ЦОП „За деца и родители“ могат да се ползват и от жители на други общини в областта, с които имаме установено партньорство”, съобщават от Центъра.

 

В него в мултидисциплинарен екип работят социални работници, специалисти в ранно детско развитие и ранна детска интервенция, психолог, логопед, кинезитерапевт, рехабилитатор.

 

“Дейностите ни целят подпомагаме на ранното детско развитие, постигане на социално включване и зачитане правата на децата. Постигаме нашата мисия като активно работим в посока превенцията на изоставяне на деца, предотвратяване на насилието над тях и отпадането им от училище”, обясняват от Центъра.