Информационна линия в помощ на пациентите с хронични заболявания започва работа от днес. На номер 0800 14 515 те ще имат възможност да получат информация от специалисти в ендокринологията, кардиологията, онкологията, инфекциозните болести и др.  На специално откритата телефонна линия пациентите могат да се свържат и с психолог, с когото да обсъдят тревожността или притесненията си в извънредната ситуация. Линията не обслужва спешни състояния, предупреждават създателите й от Националната пациентска организация (НПО).


Телефонът насочен само към хората с хронични заболявания ще бъде в помощ всеки работен ден от 9 до 18 часа. А консултациите ще са безплатни по време на извънредното положение наложенно заради COVID-19 и до края на май 2020 г.


За пациенти, за които е необходима консултация по документи или преглед на резултати от изследвания, Национална пациентска организация осигурява възможност за пряка връзка с лекарите във виртуален здравен кабинет. Информационната линия гарантира достъпа до здравна информация и навременно информиране на хората с хронични заболявания в условията на извънредно положение, без да отменя консултацията с техния лекуващ лекар.Повече информация за специалистите, които приемат обажданията, може да бъде получена на информационния портал на НПО за пациенти в условия на COVID – www.covid.npo.bg.


Откриването на горещата телефонна линия 0800 14 515 е първият етап на дългосрочната кампания на Националната пациентска организация в подкрепа на хората с хронични заболявания. Правни експерти, пациентски организации и научни дружества работят по пакет от предложения, които да улеснят дигиталното здравеопазване, както и да гарантират достъпа до здравни грижи дистанционно за заболяванията, при които това е възможно.


В края на март пациентската организация публикува становище с редица мерки, с които да се подпомогнат пациентите с хронични заболявания по време на физическа дистанция и извънредно положение. Сред тях бяха за времето на задължителната изолация да отпадне нормативната забрана за консултация, диагностика и предписване на терапия дистанционно, т.е. по телефон, skype или други софтуерни продукти. Да се ускори процедура за въвеждане на електронен обмен на данни/ документация в здравеопазването между пациентите, лекуващите лекари, фармацевтите в аптеките, Министерство на здравеопазването и Национална здравноосигурителна каса. Да се регламентира нормативно доставката на медикаменти до дома на пациентите, които са поставени под карантина, както и на тези, на които е указано да не напускат дома си. Същото да важи и при взимане на лабораторни проби на нуждаещите се пациенти и доставянето им до съответните лаборатории, както и получаване на резултатите от пациентите и лекуващите ги лекари онлайн.