Университетската специализирана болница за активно лечение по ендокринология провежда безплатен скрининг за гестационен захарен диабет на бременни жени между 24 – 28 гестационна седмица. Проектът е разработка на болницата и е спечелил субсидия от 530 000 лева от Фонд за научни изследвания към Министерството на образованието. С тези средства ще бъдат изследвани повече от 700 бременни жени в риск в продължение на година и половина, ни информира д-р д-р Мария Бояджиева, ендокринолог от болницата. Със средствата ще се покрият скъпоструващи изследвания, свързани с установяването на диабет по време на бременността, които не се поемат от Здравната каса и чиято стойност е висока за семействата.

 


Програмата цели да докаже необходимостта от въвеждането на постоянен масов скрининг за диабет през бременността. В световен мащаб се наблюдава тревожа тенденция към увеличаване на засегнатите от диабет.
 
Гестационният диабет е форма на захарен диабет - нарушение във въглехидратния метаболизъм, - което се проявява за първи път по време на бременността. В повечето случаи жената не предолага, че е засегната. До 9% от бременните жени в световен мащаб развиват гестационен диабет. В България на базата на малко проучване е установена честота от 14%. Системно проучване до момента не е провеждано.
 Обикновено след раждането диабетът изчезва. Но има голяма вероятност жената да бъде засегната отново при следваща бременност, както и да развие диабет тип 1 или 2 в по–късен етап от живота си. Съвременните изследвания показват, че около 10% от бременните жени с гестационен диабет развиват захарен диабет до 5 години след раждането, като тази честота нараства до 50% след 20-30 години.


 


Диабетът по време на бременността се появява в случаите, когато организмът на жената не може да задоволи променените нужди от енергия и усвояване на глюкоза и да компенсира нуждата от повишаване на инсулиновата секреция.
 Рисковите фактори за развитие на диабет по време на бременността са:

 

  • Наднормено телесно тегло и затлъстяване
  • Захарен диабет при първостепенен родственик
  • Наличие на поликистозен овариален синдром
  • Наличие на репродуктивни неудачи
  • Възраст над 25 години
  • Гестационен диабет, развил се при предходна бременност
  • Раждане на плод с тегло над 4 килограма

Съществуват и други рискови фактори и, въпреки това, при много жени може да настъпи гестационен захарен диабет дори и без наличието на нито един от тези фактори, затова провеждането на целенасочено изследване е важно при всички бременни жени с профилактична цел.
 

 

 


Бременните с гестационен диабет следва да бъдат сериозно проследявани, тъй като състоянието им крие риск от развитие на прееклампсия и еклампсия, високо кръвно налягане, покачване на телесното тегло. Много често състоянието им налага, родоразрешението да бъде извършено чрез цезарово сечение. Обикновено гестационният диабет е обвързан с раждане на  по-голям плод, вследствие на натрупани мастни тъкани. Възможно е това да доведе до травма по време на родилния процес. Тези новородени изкарват по-тежка жълтеница след раждане. Възможно е да имат увеличен брой на червените кръвни клетки, хипокалцемия и нарушение в дихателния процес, да се нуждаят от компетентна лекарска намеса навреме.  Когато тези бременни са проследявани, лекарите са в състояние да намалят рисковете за жената и плода, да не допуснат негативните последици на гестационния диабет.

 


В условията на съвременната практика и качеството на медицинското обслужване тези рискове са сведени до минимум. Те могат да бъдат предотвратени, ако съществува непрекъснат контакт между бременната жена и екипа от ендокринолог и акушер–гинеколог. Ще бъде предоставена подробна информация относно рисковете и ползите, начина за самоконтрол на заболяването и протичането на бременността.  Изисква се и активна грижа и от страна на самата бременна жена. Нежелателни последици могат да имат лошо контролираният или неконтролираният диабет.

 


Гестационният диабет се диагностицира с провеждането на орален глюкозо - толерансен тест (ОГТТ) между 24-28 гестационна седмица.
Тестът се провежда сутрин на гладно, след 10-12 часово гладуване. Взема се венозна кръв за изследване. Непосредствено, след което се изпива 75 грама глюкоза на прах, разтворена в 300 мл вода, за пет минути. Два часа по-късно отново се дава кръв за изследване. През този период не трябва да се приема вода и храна, движението трябва да бъде ограничено. Тестът не крие рискове за бременността и се провежда според утвърдените критерии на Световната Здравна Организация.
 Първата стъпка при откриване на гестационен диабет е промяна на хранителния режим. В повечето случаи диетичният режим е достатъчна мярка, за да се намали нивото на повишената кръвна захар. Ако въпреки това нивата на кръвната захар не се нормализира е възможно да се добави малка доза инсулин до края на бременността. Най-често след раждането, инсулиновата терапия се преустановява.


Изследването се провежда в Университетска специализирана болница за активно лечение по ендокринология (УСБАЛЕ) „Акад. Иван Пенчев”, която от скоро се намира в сградата на СБАЛАГ "Майчин дом".