Украински бежанци, първоначално пристигнали в Пловдив, ще бъдат настанени в основната сграда на Белодробната болница, намираща се на Цариградско шосе в София. 

 

Решението е на Общинския съвет на Пловдив по предложение на заместник-кмета на града Пламен райчев. 


 

Сградата ще се предостави на всички лица, които търсят или са получили временна или международна закрила по Закона за убежището и бежанците. 

 

Ще се предостави до прекратяване на статуса на временна закрила или до края на годината. 

 

Всички разходи за ремонт на сградата, поддръжката и почистването ѝ, както и тези за електроенергия, топлоенергия, вода, телефони, интернет услуги и др. ще бъдат покрити от бюджета на Община Пловдив.

 

Тя ще поиска от държавата да компенсира разходи за издръжка на административно-управленски апарат извън заплатите, обясни заместник-кметът Георги Титюков. За момента почти няма разходи за почистването на сградата, тъй като се включват много доброволци. 

 

В решението на Общинския съвет не са цитирани конкретно украински бежанци, а е записано, че в сградата ще се настаняват.

 

Припомняме, че здравните осигуровки на лицата с двойно гражданство и българските граждани, които пристигат от Украйна, се поемат от Република България. Те следва да са със статут на временна закрила у нас. 

 

Идеята е хората, избягали от конфликт да получават медицинска помощ в обема и качеството, гарантирани на българските граждани.

 

Промяната важи за срок от 1 година. Тя се отнася до всички бежанци, потърсили закрила и безопасност у нас. Не се отнася само за украинци. 

 

На пристигащите от Украйна се оказва спешна медицинска помощ в специализираните центрове и отделения на болници. Тя се финансира от държавния бюджет.

 

Министерството на здравеопазването одобри и проект на Национална програма за безплатно и доброволно ваксиниране на украински граждани срещу Covid-19, на които е предоставена временна закрила в България.

 

Предвид военния конфликт в Украйна у нас болници, медицински центрове и кабинети предоставят безплатни прегледи на бежанци. 

 

Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) продължава да търси лекари-доброволци, които говорят украински или руски език, и са съгласни да оказват при нужда медицинска помощ на бежанци в кабинетите си.