Министерството на здравеопазването не одобрява идеята за въвеждане на задължителен PCR тест при хоспитализация в лечебно заведение. „Считаме, че от медицинска гледна точка няма необходимост всеки постъпващ в болница пациент да бъде тестван с PCR тест за COVID-19, ако няма медицински показания за това. Това на практика не се прави за нито едно заболяване. Освен това, въвеждането на подобно изискване значително би затруднило навременния достъп на гражданите до медицински услуги и здравни грижи“, съобщиха от здравното министерство.


Коментарът е по повод позиция на Българската болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници и Сдружението на общинските болници в България. Те поискаха от Министерството на здравеопазването да плаща тестовете за COVID-19 на пациентите, които влизат за планов прием в болница, но нямат симптоми на новата вирусна инфекция. Болниците изтъкват, че единственият начин, по който може да се избегне риск, е пациентите, постъпващи за планов прием и без симптоми, да бъдат предварително тествани с PСR.


Екипът на министър Ананиев подчерта, че по отношение на критерии за изследване за COVID-19 у нас се прилагат насоките на Световната здравна организация - наличие на симптоми на остра респираторна инфекция (внезапна поява на най-малко една проява: кашлица, повишена телесна температура или затруднено дишане), близък контакт с вероятен или потвърден случай на COVID-19 или анамнеза за пътуване в държави с регистрирано вътрешно разпространение на COVID-19.„Обръщаме внимание, че назначаването на PCR тест за COVID-19 се осъществява по преценка на лекуващ лекар или на съответната регионална здравна инспекция. Припомняме, че в анекса към Националния рамков договор фигурира „Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19”. Тази дейност могат да изпълняват лечебните заведения и лаборатории, които имат договор с НЗОК и фигурират в заповедта на здравния министър, с която се определят лечебните заведения за лабораторно потвърждение на COVID-19 по PCR метода“, допълват от администрацията.


Към настоящия момент у нас приемът за диагностика и лечение на пациенти се осъществява въз основа на здравословното състояние и свързаните с него индикации за болнично лечение и не трябва да бъде възпрепятстван от въвеждане на други предварителни условия.