Пациентски организации „Заедно с теб“ подкрепиха идеята на здравния министър Кирил Ананиев за законовото задължаване на частните болници да правят обществени поръчки за всички медикаменти (в частност лекарствата за онкологични заболявания), медицински изделия и други, които се заплащат с публични средства. Но в своя открита позиция те призоваха това правило да не важи за медикаментите за лечение на деца с редки болести.


От „Заедно с теб“ очакват да се запази действащото допълнение от 2018 г. на Закона за обществени поръчки за закупуване на лекарствени продукти по чл. 266а ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) от лечебните заведения, без провеждане на обществени поръчки, внесено от д-р Даниела Дариткова и Данаил Кирилов.


„В списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина се включват лекарствени продукти, които са разрешени за употреба в Европейския съюз и от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, но не се разпространяват в България и са без алтернатива у нас. Те са за лечение най-вече на деца с редки заболявания. Като член на Обществения съвет на Фонда да лечение на деца съм изразявала желание за разрешаване на този казус, затрудняващ и бавещ лечението на децата. Поради спецификата на тези заболявания трудно се прави прогнозиране и планиране на обществена поръчка за закупуването на тези медикаменти. Започването на навременно лечение на тези заболявания налага осигуряването на нужните лекарствени продукти в много кратки срокове. Пациентите не могат да чакат три месеца за провеждане на обществени поръчки само за тях“, подчертава Пенка Георгиева от „Заедно с теб“.Пациентските организации припомнят, че въпросните медикаменти не подлежат на ценова регулация у нас и в голяма част от случаите имат един доставчик, което изключва конкуренция. И именно това обезсмисля провеждането на обществена поръчка, чиято цел е в условията на пазарна конкуренция да бъде осигурена доставка на медикаменти при максимално изгодни условия.


„Пациентски организации „Заедно с теб“ очакваме да се осигурява навременно лечение на пациенти, предимно деца, чиито медикаменти са без аналог в България“, допълват те.