Новата Наредба за придобиване на специалност, която предизвика острите реакции на бъдещите лекари-специализанти, не предвиждала служебно разпределение в конкретни лечебни заведения за финансираните от Министерство на здравеопазването. Това стана ясно по време на среща на ръководството на Българския лекарски съюз (БЛС), млади медици и бъдещи специализанти със заместник министъра на здравеопазването Жени Начева. По думите й проблемът възникнал поради недостатъчно ясно формулиран текст на Наредбата.


На срещата, на която съсловната организация и младите лекари дадоха своите предложения за промени в спорната Наредба, зам.министър Начева увери, че правото на свободен избор къде да специализират младите лекари няма да бъде засегнато. И добави, че към момента министерството събира данни от Регионалните здравни инспекции за това къде в страната и какви специалисти са необходими.


Ръководството на Лекарския съюз, заедно с младите лекари, категорично се обявиха против идеята специализиращите на държавна издръжка млади лекари да бъдат служебно разпределяни след приключването на специализацията в посочени от администрацията лечебни заведения. А в случай, че специализантът не изпълни задължението си, той да трябва да връща заплатите, получените по време на специализацията. И дадоха своите препоръки:


 

  • Отпадане на служебното разпределение от Министерство на здравеопазването в избрани от ведомството лечебни заведения и правото на свободен избор на младите лекари къде да специализират да не бъде нарушавано. Вместо това да бъде обявено къде в страната и за кои специалности има недостиг на кадри и всеки специализант да може да избира дали и с коя болница да сключи договор.
  • Специализантите, кандидатстващи за финансираните от Министерство на здравеопазването специалности, да знаят предварително къде и при какви условия ще работят след като завършат. Това да се гарантира с предварителното подписване на договор, който да дава яснота на младите медици.
  • Да бъде запазен и съществуващият механизъм за специализация: разкриване на места за специализанти от лечебните заведения. Всяка болница да има възможност да обяви конкурс за специализанти и да наеме на трудов договор необходимата за лечебното заведения бройка млади лекари по съответните специалности.
  • Ясно и прозрачно провеждане на конкурсите за назначаване на специализанти, унифициране, както на конкурсите (като критерии), така и на документите за кандидатстване. И още – при разкриването на конкурс от определена болница за специализация по дадени специалности уведомлението на платформата на Министерство на здравеопазването да става заедно с разкриването на конкурса. (премахване на съществуващия към този момент 14 дневен срок).


На финала на срещата зам.министър Начева прие всички предложения, направени от съсловната организация и младите лекари, и пое ангажимент те да бъдат представени на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, а Наредбата за придобиване на специалност да бъда коригирана в най-кратки срокове.